Інформація про навчальні заклади залізничного транспорту та спеціальності


1. Коледжі


151 Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології

- «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті».

273 Залізничний транспорт:

- «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»;

- «Технічне обслуговування та ремонт вагонів»;

- «Обслуговування та ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства»;

- «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць».

275 Транспортні технології

- «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

192 Будівництво та цивільна інженерія

- «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».


Адреса: 65005, м. Одеса, площа Олексіївська, 17, тел. (048) 727-60-52, 727-60-59.

Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту
готує за спеціальностями:

133 Галузеве машинобудування:

- «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».

- «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт».

151 Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології

- «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті».

273 Залізничний транспорт:

- «Обслуговування та ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства»;

- «Технічне обслуговування і ремонт вагонів».

275 Транспортні технології

- «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».


Адреса: 54020, м.Миколаїв, вул. Пушкінська, 71, тел. (0512) 49-23-19.

2. Університети


192 Будівництво та цивільна інженерія

- «Мости і транспортні тунелі».

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:

- «Електричний транспорт»;

- «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»;

- «Електротехнічні системи електроспоживання».

273 Залізничний транспорт:

- «Локомотиви та локомотивне господарство»;

- «Вагони та вагонне господарство»;

- «Залізничні споруди та колійне господарство»;

- «Системи керування рухом поїздів».

133 Галузеве машинобудування

- «Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання».

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

- «Автоматика та автоматизація на транспорті».


Адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Ак. Лазаряна, 2, тел.(056) 776-61-30, 793-19-15.


151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

- «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

273 Залізничний транспорт:

- «Локомотиви та локомотивне господарство»;

- «Вагони та вагонне господарство»;

- «Залізничні споруди та колійне господарство»;

- «Системи керування рухом поїздів».

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:

- «Електричний транспорт»;

- «Електричні системи та комплекси транспортних засобів».

133 Галузеве машинобудування:

- «Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання».

275 Транспортні технології

- «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».


Адреса: 61050, м. Харків, майд. Фейєрбаха, 7, тел. (057) 732-28-25, 730-19-77.