04.04.2013р.

Потужність кадрового потенціалу – пріоритет для Одеської залізниці

Підвищення ефективності роботи структурних підрозділів залежить від якісного своєчасного підвищення кваліфікації керівників та працівників. До того ж сьогодні робота магістралі потребує оновлення та поповнення знань працівників, підвищення їх кваліфікації, адже необхідність у досвідчених та висококваліфікованих кадрах завжди лишається актуальною.

Саме тому на Одеській залізниці діє розгалужена система професійного розвитку працівників. За рахунок залізниці у 2012 році проводилася цілеспрямована робота з підвищення професійної підготовки, перекваліфікації працівників, перепідготовки.

Було підготовлено 514 осіб, перепідготовлено 843 особи, у тому числі за курсовою формою навчання з відривом від виробництва 579 осіб. Підготовка та перепідготовка кадрів масових професій з відривом від виробництва здійснювалась у Центрі професійного розвитку персоналу Одеської залізниці, Державному закладі «Золотоніська технічна школа Укрзалізниці», Миколаївському та Одеському технікумах залізничного транспорту.

Взагалі у 2012 році підвищення кваліфікації без відриву від виробництва пройшли 7310 осіб, у тому числі на виробничо-технічних курсах 1415 осіб, курсах цільового призначення – 3944 та професійних курсах 1951 особа. Активно проводилася робота з підвищення рівня кваліфікації працівників Одеської залізниці у галузевих вузах І-IV рівня акредитації: кваліфікацію підвищили 1089 керівників та спеціалістів середньої ланки. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів залізниці у 2012 році проводилось в інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Української державної академії залізничного транспорту, на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів залізничного транспорту Київського університету економіки і технології транспорту, інституті післядипломної освіти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту та Донецькому інституті залізничного транспорту.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту підготував за 2012 рік 600 фахівців (365 керівників та фахівців, 235 робітників), які пройшли сертифікацію для роботи, яка пов’язана з перевезеннями небезпечних вантажів.

Ряди залізничників щорічно поповнюються молодими спеціалістами. Минулого року у структурних підрозділах залізниці працевлаштовані 324 випускники ВНЗ залізничного транспорту, у тому числі 253 випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та 71 випускник ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Для прискорення адаптації у колективах та набуття необхідного первинного досвіду роботи молодим спеціалістам організовано стажування протягом 6 місяців. Керівниками стажування призначені висококваліфіковані інженерно-технічні працівники.

Для забезпечення залізниці кваліфікованими працівниками служба кадрової та соціальної політики бере активну участь у розподілі випускників ВНЗ І-ІV рівнів акредитації відповідно до держзамовлення залізниці. Цього року заплановано прибуття на Одеську залізницю 214 молодих спеціалістів з яких 68 випускників ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та 146 – випускників навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Прес-служба Одеської залізниці

Потужність кадрового потенціалу – пріоритет для Одеської залізниці - 0