Головна ⇒ Бережливе виробництво: Виробнича діяльність

Виробнича діяльність

30.05.2019

Анотація. Відповідно до пункту 6.1.4. Плану проведення науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-нарад, шкіл передового досвіду АТ «Укрзалізниця» на 2019 рік, затвердженого наказом №037 від 28.01.2019, 29-30 травня 2019 року на базі регіональної філії «Придніпровська залізниця» було проведено семінар-нараду «Бережливе виробництво. Шляхи впровадження в АТ «Укрзалізниця».

Від Одеської регіональної філії участь в семінарі прийняли перший заступник начальника служби вагонного господарства Васильєв С.В. та головний інженер служби Басенко А.Г., а також всі головні інженери виробничих підрозділів служби вагонного господарства регіональної філії. Результати семінар-наради оформлені протоколом, який затвердив член правління АТ «Укрзалізниця» Ж.Марчек, та прийнято до виконання структурними та виробничими підрозділами АТ «Укрзалізниця».

Протокол семінару-наради: «Бережливе виробництво. Шляхи впровадження в АТ «Укрзалізниця»».


Відкриття семінару
Відкриття семінару
Виступ директора Департаменту розвитку персоналу та кадрової політики Василеги Л.В.
Виступ директора Департаменту розвитку персоналу та кадрової політики Василеги Л.В.
Виступ головного інженера-першого заступника директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» Гавриленко С.О.
Виступ головного інженера-першого заступника директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» Гавриленко С.О.
Виступ першого заступника начальника служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» Васильєва С.В.
Виступ першого заступника начальника служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» Васильєва С.В.
Виступ Карачун С.В. - представника Kaizen Partners
Виступ Карачун С.В. - представника Kaizen Partners
Виступ начальника експлуатаціонного вагонного депо Конотоп Федорко В.П.
Виступ начальника експлуатаціонного вагонного депо Конотоп Федорко В.П.
Обмін думками під час семінару
Обмін думками під час семінару
Обмін думками під час семінару
Обмін думками під час семінару
Відвідування металургійного заводу АТ «Інтерпайп Сталь»
Відвідування металургійного заводу АТ «Інтерпайп Сталь»
С.Васильєв, перший заступник начальника служби вагонного господарства регіональної філії «Одеська залізниця»
 
03.07.2018р.

Залізничний транспорт України є одним з ресурсовитратних, основна доля яких припадає на перевізний процес. Майже 20% усіх витрат залізниць відноситься до паливно-енергетичної сфери, тому саме тут зосереджено значний потенціал з ресурсозбереження та підвищення економічної ефективності перевезень пасажирів і вантажів.

В умовах сформованого на даний час ринку перевезень, як внутрішніх, так і зовнішніх, необхідною умовою є розробка та впровадження ресурсозберігаючих заходів у всіх ланках експлуатаційно роботи, а також господарської діяльності, які забезпечують збалансований, єдиний технологічний процес на основі концептуальних заходів бережливого виробництва.

Ознайомлення із шляхами та методами впровадження новацій, багаторічна історія реалізації стратегії бережливості з урахуванням витрат усіх категорій виробничих ресурсів на Одеській магістралі, залізничному транспорті в цілому, сприятимуть формуванню ресурсозберігаючого світогляду у сучасного покоління залізничників, а також у тих, хто цікавиться минулим і сьогоденням вітчизняної залізничної галузі.

Відеофільм «Ресурсосбережение на Одесской железной дороге: через годы и расстояния».


М. Мелешко, заступник начальника технічної служби регіональної філії «Одеська залізниця» - керівник робочої групи зі створення відеофільму, автор сценарію
 
23.03.2018р.

Анотація. Відповідно до наказу від 21.02.2018 за №118 за підписами в.о. голови правління Є. Кравцова та члена правління І. Василевського 21-22 березня 2018 року в місті Одесі проведено семінар-нараду на тему: «Шляхи впровадження міжнародних стандартів: ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту», ISO 50002 «Енергетичні аудити».

Мета проведення заходу - вивчення вимог та шляхи практичного впровадження міжнародних стандартів та інших нормативних документів у ПАТ «Укрзалізниця», ознайомлення з досвідом роботи, досягненнями фахівців регіональної філії «Одеська залізниця» в сфері бережливого виробництва, ресурсо-, енергозбереження.

Тези до презентації «Енергозбереження - складова частина бережливого виробництва на залізничному транспорті України».


М. Мелешко, заступник начальника технічної служби регіональної філії «Одеська залізниця»
 
20.03.2018р.
Мить тріумфу - заохочення за ощадливість

У ході оголошеного у 2017 році ПАТ «Укрзалізниця» корпоративного конкурсу «Лідер інновацій» до оргкомітету надійшов 71 проект (у 9-ти номінаціях), над їх розробленням працювали 178 залізничників-новаторів. На етапі фінального захисту концептів експертами розглядалося вже 21 проект, практичне впровадження яких дозволить продовжити розпочаті якісні зміни у вітчизняній залізничній галузі.

Директор з управління персоналом та соціальної політики ПАТ «Укрзалізниця» Євгеній Козак під час урочистостей 16 березня 2018 року, присвячених нагородженню талановитих залізничників, тих хто сповідує якісні зміни, генерує ідеї і їх впроваджує, зазначив: «Ми оголосили цей конкурс, щоб серед залізничників знайти людей, які зможуть стати драйверами технологічного прогресу нашої компанії. Перед Укрзалізницею стоять завдання щодо всебічного впровадження у виробничі процеси перспективних, інноваційних рішень. Поряд з кращим світовим досвідом маємо дбати про власні розробки та ідеї …».

Конкурс став як для організаторів, HR-менеджерів Департаменту розвитку персоналу та кадрової політики ПАТ «Укрзалізниця» та експертів - представників департаментів ПАТ «Укрзалізниця», так і для його учасників не лише ефективним дискусійним майданчиком для презентації інноваційних розробок, але й аудиторією для набуття досвіду під час обговорення концептів, конструктивного спілкування між номінантами конкурсу, полем для ділових контактів із розвитку творчої ініціативи, моніторингу науково-технічних досліджень, обговорення аспектів практичного упровадження сучасних технологій, техніки, матеріалів, методик і методологій на залізничному транспорті України.

Обговорення ключових напрямів інноваційного розвитку національного перевізника у презентованих інноваційних проектах, від етапу до етапу, дозволяло його учасникам в плині конкурсу удосконалювати вже подані концепти шляхом внесення до них змін (коригувань) за рекомендаціями модераторів, і, звичайно, експертів.

On line голосування, проведене організаторами заходу перед останнім туром конкурсу, ще більше сприяло масовій популяризації інноваційної діяльності на залізничному транспорті, допомогло залучити до процесу багато залізничників - прихильників якісних змін у корпорації в процесі реформування.

Тобто, в цілому конкурс допомагав учасникам не тільки інноваційно мислити, а й знаходити підтримку своїм сміливим, під час революційним ідеям, творчим задумам. Одночасно експерти довідалися «наживо» про потужний інтелектуальний потенціал - «кадри, які вирішують все».

Жваву дискусію серед експертів конкурсу викликав і представлений командою амбітних, креативних менеджерів-однодумців регіональної філії «Одеська залізниця» бізнес-проект «Бережлива, ефективна залізниця».

Кожного члена цієї злагодженої команди з творчими задатками можна, перш за все, характеризувати як особистостей, здатних змінювати ще існуючі застарілі стереотипи мислення, як менеджерів готових шукати рішення у нестандартній ситуації, як авторів низки оригінальних ідей щодо новацій в управлінській практиці, ініціаторів змін, які мають стратегічно важливе значення для якісного розвитку виробничої сфери - експлуатаційної роботи та господарчої діяльності залізниці, корпорації в цілому.

Мета кожного, команди загалом - прагнення максимально досягти якісних змін на краще у всіх ланках виробничої діяльності залізничної галузі.

Креативність (англ. «creativity» - творчість; від латинського слова «creatio» - створення), як відомо, є сьогодні невід’ємною складовою ефективного управління будь-яким технологічним процесом сучасного виробництва, обов’язковою умовою його збалансованого інноваційного розвитку.

Без неї неможливі ефективні новоутворення у діяльності корпорації, створення нового продукту, чи якісної послуги, у тому числі з перевезення пасажирів та вантажів. Адже непрофесіоналізм управлінської діяльності, середньої ланки управління, безпосереднього виконавця унеможливлюють досягнути пріоритетні цілі будь якого, без виключення, трудового колективу.

Формуючи команду кожний керувався принципом, що творча людина, як правило, завжди виявляє в комплексі інтерес до умов праці, результатів цієї праці, зусиль щодо створення цінностей, характеризується наполегливістю, готовністю до створення принципово нових ідей, позбавлених традиційного мислення.

Те, що самоудосконалення апріорі має важливе значення давно відомо. Ще більша користь від командної роботи, це було підтверджено ще під час організованих у 2016 році зустрічей лідерів майбутніх реформ першого етапу проекту «Залізничні агенти змін».

9 червня 2016 року Одеса вітала учасників п’ятої зустрічі форуму - близько 200 працівників регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», які пропонували свої новації та власне бачення того, якою повинна стати магістраль у найближчій перспективі. Тоді, півтора роки тому, члени одеської команди Віталій Калашніков, Олександр Рубан теж «засвітилися» на цьому заході. Більш того, Михайло Мелешко, враховуючи досвід попередніх зустрічей на регіональних філіях, запропонував організаторам якісно змінити типовий формат проведення заходу.

Крім групової творчої роботи, учасникам форуму були представлені дві лекції з актуальними темами. Так, головний метролог філії – начальник Дорожнього центру стандартизації та метрології Олександр Ваганов ознайомив присутніх з новими технологіями та стандартами зниження непродуктивних втрат на залізничному транспорті.

Заступник начальника технічної служби філії Михайло Мелешко виступив з досить цікавою презентацією «Виробнича бережливість – важливий інструмент інтеграції українських залізниць у єдину європейську транспортну систему».

Тоді обидва спікери акцентували увагу присутніх - творчих особистостей на бережливому виробництві, економії виробничих ресурсів, зокрема торкнулися питання енергозбереження, а щодо необхідності розробки та впровадження вітчизняного галузевого стандарту «Бережливе виробництво», звернули увагу на питаннях охорони праці, безпеки руху, екології та вдосконалення законодавчої, нормативної та нормативно-технічної бази.

За період, що минув, зроблено чимало у відношенні впровадження розроблених членами команди концептуальних заходів бережливого виробництва. Реалізовані на регіональній філії «Одеська залізниця» проекти дали відчутний результат, знайшли відображення на суб-сайті філії «Бережливе виробництво».

Команда одеських новаторів-практиків у складі Олександра Ваганова, Михайла Мелешка, Сергія Васильєва, Олександра Рубана, Віталія Калашникова продовжує і надалі працювати над впровадженням заходів, які поєднані у єдину філософію виробничої бережливості.

Конкурс завершено, нагороджені його учасники.

Можна по різному оцінювати його підсумки - завжди залишаються ті, хто очікував на його інші результати, хто бажав і прагнув досягти більшого визнання, вищого рівня заохочення серед інших учасників.

Втім, конкурс вже став історією, а у минулого не має зворотного шляху. Головне попереду - практична реалізація учасниками його завершального етапу безпосередньо на виробництві, фактична реалізація запропонованих новацій і їх очікувана (розрахункова) результативність.

Саме це стане підтвердженням інтелектуальних перегонів, остаточним підсумковим критерієм заходу у якому не могло бути суперників, а лише колеги-здобувачі, причому при рівних шансах на визнання.

Важливим компонентом, про який не слід забувати, також являється, враховуючи досвід брендових залізничних компаній країн світу, Європейського Союзу, які «полюють» на новаторів, достойна мотивація і організаторів, і експертів, і учасників конкурсу.


Технічна служба регіональної філії «Одеська залізниця»
 
19.02.2018р.

16 лютого 2018 року учасниками галузевого конкурсу «Лідер інновацій» в ПАТ «Укрзалізниця» на секції «Технічна політика» представлена презентація «Бережлива, ефективна залізниця»., метою якої є окреслення актуальності та ефективності запропонованого корпоративного бізнес-проекту.

Тези до презентації.

М. Мелешко, заступник начальника технічної служби регіональної філії «Одеська залізниця»
 
16.01.2018р.

Єдина технічна політика на залізничному транспорті України у значній мірі є об’єднуючим, ключовим фактором діяльності корпорації на шляху якісних змін в умовах ринкових відносин на внутрішньому і зовнішньому ринках перевезень.

Економія експлуатаційних витрат, ефективне (ощадливе) використання виробничих ресурсів у процесі реформування залізниць, буде досягатися і у подальшому в результаті реалізації інноваційних проектів, у тому числі концептуальних заходів «Бережливого виробництва».

15 січня 2018 року учасниками галузевого конкурсу «Лідер інновацій» в ПАТ «Укрзалізниця» на секції «Технічна політика» представлена презентація «Бережлива, ефективна залізниця».

М. Мелешко, заступник начальника технічної служби регіональної філії «Одеська залізниця»
 
15.11.2017р.

Анотація. Домінуючим, ключовим фактором для потенційного клієнта при обиранні виду транспорту з часом стає якість послуги, яка повинна сьогодні бути у перевізника якщо й не європейського рівня, то хоча б максимально наближеною до стандартів (норм) країн Європейського Союзу.

Потрібен також і комплексний, виважений підхід до питань оптимального використання виробничих ресурсів усіх без виключення категорій – трудових, часових, паливно-енергетичних, матеріальних, фінансових тощо.

Результати підвищення ефективності послуг з перевезення пасажирів та вантажів багатьма брендовими залізничними компаніями світу, Європи досягаються шляхом розроблення та впровадження відомчих (галузевих) стандартів якості, концептуальних заходів бережливого виробництва.


Реформування залізничної галузі України – на часі якісні зміни

9 листопада 2017 року у місті Києві відбулася знакова, віхова і давно очікувана подія, значення та підсумки якої за усіма без виключення ключовими напрямками діяльності ПАТ «Укрзалізниця» суттєво вплинуть на якісні зміни в корпоративній культурі потужного вітчизняного перевізника на Євразійському просторі.

Цією подією стала нарада, призначена на виконання розпорядження від 24.10.2017 №Ц/6-25/2895-17 щодо розробки Політики ПАТ «Укрзалізниця» та Програми реалізації Політики ПАТ «Укрзалізниця» в сфері якості, за участю профільних фахівців ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій, які мають напрацьований практичний досвід розробки та впровадження систем управління якістю.

Найбільш представленою на нараді стала регіональна філія «Одеська залізниця», від якої взяли участь у заході чотири фахівці-практики в сфері по елементного (по циклового) запровадження системи управління якістю «Plan-Do-Check-Act» (сформована на основі поширеної в країнах Євросоюзу методології «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій», яка відповідає вимогам ДСТУ OHSAS 18001:2010.) згідно вимог Стандарту ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements (Системи управління якістю): Ваганов О.І. - головний метролог філії - начальник ДорЦСМ; Мелешко М.В. - заступник начальника технічної служби; Васильєв С.В. - перший заступник начальника служби вагонного господарства; Басенко А.Г. - в.о. головного інженера служби вагонного господарства.

Важливим стало і те, що вперше з часу створення у грудні 2015 року ПАТ «Укрзалізниця» на нараду, відповідно до розпорядження директора Департаменту з інженерно-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця» Крота В.С., викликалися не тільки фахівці регіональних філій, філій, які за колом своїх посадових обов’язків відповідають за питання стандартизації, метрологічного забезпечення, якості продукції і послуг, а й творчі, ініціативні працівники, ті, які сприяють розробленню, впровадженню енерго-, ресурсозберігаючих технологій, концептуальних заходів бережливого виробництва.

Для проведення наради, безумовно, в галузі на сьогодні склалися усі аргументовані підстави, адже за умов розвинутого ринкового середовища запит на споживання якісного транспортного сервісу стає рушійним мотивом для успішної, конкурентоспроможної діяльності корпорації, яка прагне надавати якісну послугу.

Така відкрита, проголошена менеджерами-управлінцями ПАТ «Укрзалізниця» корпоративна політика є також визначальною і для клієнта, який обирає перевізника, виходячи з успішності його роботи, конкурентоспроможності, рейтингу, довершеності логістики, маркетингу і, звичайно, якісного спектру послуг.

Причому, інколи домінуючим для потенційного клієнта при обиранні виду транспорту все ж таки стає якість послуги, яка повинна бути у перевізника – брендового гравця ринку якщо й не європейського рівня, то хоча б максимально наближеною до стандартів (норм) країн Європейського Союзу.

У якості знакового фактору можна відмітити і те, що проходила нарада на базі філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця» (НДКТІ), а це вже є свідченням нерозривності науки і виробництва, спільної зацікавленості сторін у досягненні кінцевого, ефективного очікуваного результату, з поєднанням зусиль науковців і виробничників залізничної галузі.

За порядком денним наради предметно розглянуто наступні питання: перше – це обговорення проекту Політики ПАТ «Укрзалізниця» в області якості; друге – визначення кандидатур до складу Робочої групи з розробки Політики ПАТ «Укрзалізниця» в області якості та Програми реалізації Політики ПАТ «Укрзалізниця» в області якості; третє – формування плану-графіку та дорожньої карти роботи Робочої групи.

Учасники наради дійшли згоди стосовно того, що члени Робочої групи будуть одночасно і експертами напрацьованих проектів НД. Хоча, звичайно, на стадії погодження та затвердження галузевих стандартів, НД може виникнути потреба і в залученні сертифікованих фахівців (експертів) спеціалізованих організацій для моніторингу напрацьованих матеріалів.


Якісні залізничні перевезення – основа ефективного функціонування та розвитку корпорації

У преамбулі Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1991 року за №356 відмічалося, що створення Державної адміністрації залізничного транспорту України проводиться «з метою організації ефективного управління залізничним транспортом та забезпечення потреб народного господарства й населення в перевезеннях».

У процесі активізації реформених перетворень, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 2 вересня 2015 року за №735 «Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затверджено Статут публічного акціонерного товариства, яке стало правонаступником усіх прав і обов’язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.

Метою і предметом діяльності товариства відповідно до пункту 5 є: «задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, роботах та послугах, що виконує (надає) товариство, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності».

Реалізація амбітних проектів залежить від багатьох факторів, але головний в організації якісних перевезень – людський. Галузь мала й наразі має чималі інтелектуальні ресурси – головну рушійну силу технічного процесу, у нас є взірець для наслідування, та чи лише цього достатньо для відчутних зрушень і якісних перетворень?

Звісно ні, повинна бути Стратегія, тобто визначена системна, чітка, виважена, цілеспрямована, послідовна політика, підтверджена довгостроковою програмою дій. Мета – оздоровлення, а точніше, реалізація потенціалу, реанімація виробничих потужностей в процесі реформ, для того аби не втратити національні традиції інтелектуальної нації, не стати ресурсним доповненням для розвинутих європейських країн, стандарти яких до якісної транспортної послуги набагато вищі, ніж у нашій державі.

Наслідком поточних і майбутніх реформ має стати не перемога над колегами-конкурентами залізничних адміністрацій, а досягнення стабільних лідируючих позицій, і рушійним фактором необхідно обрати якість у її широкому розумінні.

У цьому твердженні учасники наради були одностайні.


Проект Політики ПАТ «Укрзалізниця» в сфері якості

Учасники наради обговорили і після дискусії, внесення незначних поправок, прийняли за основу Проект Політики ПАТ «Укрзалізниця» в сфері якості.

Місія.

Забезпечення стійкого розвитку України за рахунок надання якісних і доступних транспортних та логістичних послуг на основі принципів соціальної та екологічної відповідальності, а також ефективної моделі управління компанією, яка відповідатиме викликам сьогодення з урахуванням майбутніх потреб економіки та населення.

Стратегічна мета.

Підвищення привабливості вантажних і пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні.

Збільшення присутності на ринках за межами України за рахунок посилення співробітництва і прямих інвестицій.

Побудова ефективного логістичного оператора і зростання частки логістичних послуг у загальному портфелі компанії.

Побудова і розвиток ефективної системи корпоративного управління, заснованої на відкритості, прозорості та підзвітності.

Підвищення привабливості для співробітників та партнерів, впровадження соціально-відповідальних підходів в управлінні персоналом.

Підвищення енерго- і ресурсоефективності компанії, зниження викидів і відходів, фокус на екологічній безпеці.

Підвищення рівня безпеки залізничної транспортної системи.

Принципи та напрямки діяльності.

Задоволення вимог споживачів є ключовою метою діяльності організації.

Організація середовища, в якому всі співробітники були б залучені до вирішення завдань організації.

Організація всієї діяльності компанії як системи взаємопов’язаних процесів з чітким встановленням власників кожного процесу, їх повноважень, відповідальності, взаємодії та визначенням ключових показників ефективності, регламентація та оптимізація взаємодії всіх підрозділів ПАТ «Укрзалізниця».

Постійне покращення діяльності шляхом усунення причин виявлених невідповідностей та проблем за допомогою коригуючих дій.

Прийняття управлінських рішень на підставі задокументованих об’єктивних свідчень та фактичних даних.

Формування цілеспрямованої мотиваційної політики зі встановленням чітких критеріїв оцінки праці, системне навчання та підвищення кваліфікації працівників.

Постійна оптимізація бізнес- і технологічних процесів на основі їх удосконалення, виявлення резервів, зниження невиробничих або неефективних витрат ресурсів.

Комплексна інтеграція стандартів менеджменту якості серій 9000, 14000, 27000, OHSAS 18000 та інших у всі сфери діяльності організації.

Здійснення заходів, спрямованих на виконання вимог Директив Європейського союзу в сфері залізничного транспорту, зокрема 91/440/ЄС, 2001/14/ЄС, 95/18/ЄС, 2004/49/ЄС, 2007/59/ЄС, 2008/57/ЄС, та Регламентів 1370/2007/ЄС, 1371/2007/ЄС, 1192/69/ЄС.

Створення єдиної автоматизованої системи управління ресурсами організації (ERP).


Досягнення стратегічних цілей при реалізації Політики в сфері якості

Кожен співробітник корпорації для досягнення її стратегічних цілей повинен:

• ознайомитися з принципами менеджменту якості та враховувати їх у своїй діяльності в ПАТ «Укрзалізниця»;
• виконувати свої обов’язки у відповідності з розробленими нормативними документами та інструкціями;
• розуміти, що оцінкою ефективності та результативності його роботи повинно бути повне задоволення вимог замовника цієї роботи;
• прагнути до постійного покращення якості своєї роботи.

Вище керівництво корпорації бере на себе зобов’язання:

• забезпечити виконання цієї Політики в області якості та приймати управлінські рішення з врахуванням її положень;
• забезпечити виділення необхідних ресурсів і створення умов для розвитку та постійного підвищення результативності системи менеджменту якості у відповідності з вимогами стандартів серій ISO 9000, 14000, 27000, OHSAS 18000 та інших;
• щорічно здійснювати аналіз та контроль діяльності товариства щодо досягнення поставлених завдань та переглядати Політику в області якості;
• довести Політику в області якості до відома всіх працівників ПАТ «Укрзалізниця».

Twinning - практичне сприяння реформеним перетворенням

Головуючий на нараді директор Департаменту менеджменту якості продукції та послуг ПАТ «Українська залізниця» Віктор Якович Москалець перше слово для доповіді та презентації напрацювань за тематикою винесених на обговорення питань надав заступнику начальника технічної служби регіональної філії «Одеська залізниця».

Доповідач окреслив основні тези, які головуючий запропонував колегіально обговорити та висловити кожному виступаючому власні пропозиції.

У доповіді наголошувалося, що 10 років тому, у 2007 році, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні» визначається механізм підготовки та реалізації спільних проектів у рамках інструменту інституціональної розбудови економіки нашої держави.

Вперше впровадження інструменту Twinning було започатковано Європейською Комісією в 1997 році у контексті розширення Європейського Союзу. Новий інструмент інституціональної розбудови був створений з метою інтеграції законодавства ЄС у законодавство країн-бенефіціарів.

Через рік після створення у травні 1998 року розпочалася реалізація інструменту Twinning, а ще через два роки, у 2005 році, інструмент Twinning стає доступним для країн СНД.

Згідно до затвердженого цією постановою «Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні» його мета «полягає в організації співпраці державного органу (установи) держави-члена ЄС (держава-партнер) з відповідним державним органом (установою) України – бенефіціаром проекту (бенефіціар – одержувач визначених вигод, що виникають у результаті реалізації проекту) з метою обміну досвідом та надання допомоги в питаннях державного управління та адаптації законодавства України до законодавства ЄС».

Twinning – це інструмент інституціональної розбудови і нова форма безпосереднього міжнародного технічного співробітництва. Передбачає допомогу країнам-бенефіціарам покращувати адміністративне функціонування органів державної влади, їх структуру, управлінський потенціал, ефективне використання виробничих ресурсів, фактично – це практичне сприяння реформеним перетворенням.

Проект також передбачає і безпосередній обмін специфічним досвідом у окремо взятій сфері державного регулювання з метою впровадження норм та стандартів ЄС, у тому числі реалізації виробничого потенціалу за рахунок впровадження концептуальних заходів бережливого виробництва, передачу «ноу-хау» та передової практики між державними органами країн – членів ЄС та їхніми партнерами-бенефіціарами, і, що важливо, враховує напрацювання унікального національного досвіду, притаманного державі-бенефіціару.


Реформування та імплементація норм законодавства ЄС у сфері вітчизняного залізничного транспорту

Доповідач зазначив, що 18 листопада 2015 року в Управлінні Одеської залізниці в рамках проекту Twinning «Надання інституційної підтримки Міністерству інфраструктури України з питань підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні» відбувся семінар на тему «Реформування та імплементація норм законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту».

У засіданні взяли участь знані європейські експерти – радник Міністерства транспорту Іспанії М. Фернандез, експерт з правових питань Національного університету дистанційного навчання Іспанії Х. Хосе Монтеро, заступник Директора з якості департаменту стратегії та розвитку АDІF (менеджер інфраструктури) Іспанії П. Антоніо Мартін, директор департаменту залізничного транспорту Міністерства інфраструктури та розвитку Польщі П. Копчінскі, головний експерт з безпеки та інтероперабельності Міністерства інфраструктури та розвитку Польщі П. Сєчковскі, начальник відділу міжнародної співпраці Міністерства інфраструктури та розвитку Польщі П. Сковронскі, радник Міністра інфраструктури і розвитку Польщі І. Майхер.

Мета візиту – поділитися передовим досвідом, надати консультативну допомогу українським колегам-залізничникам на черговому етапі реформування галузі.

Одеську магістраль представляв її очільник Г. Бойко, його заступники, начальники галузевих служб, заступник начальника технічної служби залізниці.

Під час семінару його учасники всебічно обговорили питання, пов’язані з реалізацією на практиці залізничниками України Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, правові засади щодо широкого відкриття внутрішнього ринку, хід процесів на етапах реформування української залізничної галузі, удосконалення перевізного процесу з урахуванням підвищення якості сервісних послуг, оптимальних витрат виробничих ресурсів, досягнутих результатів за підсумками реформених змін у залізничних компаніях Іспанії та Польщі.


Основний пріоритет - підвищення якості перевізного процесу

Якість перевізного процесу вітчизняним залізничним транспортом на практиці досягається за рахунок системного впровадження у сукупності всіх виробничих факторів (ресурсів): сучасних методів управління виробництвом, підвищення кваліфікації працівників, рівня їх професіоналізму, принципово нових (модернізованих, оновлених) технічних засобів, інноваційних ресурсоощадливих технологій.

Важливими складовими кардинальних якісних змін є також інструменти бережливого виробництва – більш раціональне використання наявного виробничого потенціалу в процесі реформування (структурних перетворень), здатність реагувати на зміни кон’юнктури, швидко пристосовуватись до зміни попиту (сезонності перевезень) й ринкових умов, можливість активного впливу на динаміку і напрямок цих змін, зміцнення і розвиток організаційної структури, побудова корпоративної системи керування логістикою та маркетингом.

Забезпечення адаптації виробничих підрозділів (структур) українського залізничного транспорту до трансформаційних (інтеграційних) змін при реформуванні галузі, вимагає побудови нової системи (моделі) організації, ефективної координації якісних змін, перш за все, у поведінці працівників корпорації.

Процес повинен базуватися на європейських стандартах і принципах у логістиці перевезень, єдиного корпоративного підходу розкриття професійного і творчого потенціалу працівників, створення комплексу механізмів стимулювання менеджменту в формуванні задач і їх вирішенні.

Система залучення ініціативного, творчого персоналу, якщо вона інтегрована з системами оцінки якості, мотивації, розвитку і професійного навчання (перепідготовки) персоналу корпорації, техніко-технологічним оновленням, дозволить забезпечити зростання якості і обсягів послуг, результативності та продуктивності праці, покращення виробничих і управлінських процесів, підвищить конкурентоспроможність та прибутковість залізничної галузі.


Чи потрібен вітчизняній залізничній галузі ребрендінг?

Фактично в залізничній галузі за корпоративних умов виробничої діяльності на сьогодні здійснюється впровадження нової маркетингової і логістичної стратегії.

Таким чином змінюється ідеологія перевізника – вихід на новий, вищий, лідируючий рівень розвитку з метою залучення клієнтів, зовнішніх інвестицій, створення іміджу потужного гравця на профільному ринку послуг, як на внутрішньому, так і на зовнішньому.

Реформені перетворення сприяли і змінам у структурі управління галуззю, підходах до вирішення ключових задач у сфері профільних послуг, причому в умовах глобалізації на ринку та жорсткої конкуренції.

Відношення клієнтів до попередника ПАТ «Укрзалізниця» було неоднозначним, тому, виходячи із світової практики, назріла необхідність запровадження комплексу заходів щодо зміни старого бренду – проведення ребрендінгу.

І це не дань моді, а реальний шлях до підвищення авторитету корпорації, ефективний маркетинговий інструмент, яким не можна нехтувати, тим більше при гострій необхідності реалізовувати нові, амбітні проекти, досягати високих поставлених цілей.

Створення позитивного іміджу про перевізника у клієнта, а головне – підтвердження його якістю послуг, починається, в класичному варіанті, разом з реформеними (структурними) змінами. Тому відтерміновувати зміни на краще, маючи неабиякий потенціал, нагальну потребу не варто – для цього кроку (процедури) є всі можливості і приклади країн Європейського економічного простору.


Пришвидшення реформи залізничного транспорту для подолання наслідків економічної рецесії

У рекомендаціях Аналітично-дорадчого центру «Блакитної стрічки» за Програмою розвитку ООН йдеться про необхідність негайного впровадження економічних та інституціональних реформ та стверджується, що економічна криза відкриває шляхи для реформ в Україні.

Незалежний центр, що складається з провідних міжнародних та українських експертів та працює за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні та Програми розвитку ООН в Україні, визначив низку пріоритетних реформ, які рекомендується впровадити для подолання економічної рецесії, сприяння економічному зростанню і підвищенню стандартів життя в Україні.

Експертами також підкреслюється, що у багатьох галузях, у тому числі у сфері транспорту, було втрачено багато часу для проведення давно назрілих державних реформ.

Ще у звіті «Рекомендації щодо економічних та інституціональних реформ в Україні - 2009» стверджувалося, що Україна виявилася особливо вразливою до світової фінансової та економічної кризи внаслідок повільного просування реформ за роки незалежності.

Безпрецедентний економічний спад став своєрідним лакмусовим папірцем, що виявив вади в інституціональному середовищі та економічній базі.

У звіті проаналізовано останні події в країні в контексті 170 конкретних рекомендацій щодо найбільш необхідних заходів, спрямованих на розбудову ринкових інститутів, забезпечення макроекономічної стабільності та отримання переваг щодо відновлення динамічного довгострокового зростання.

У звіті перелічуються першочергові реформи, у тому числі і підвищення рівня енергетичної безпеки шляхом заохочення конкуренції приватних виробників, стимулювання енергозбереження, встановлення обґрунтованих тарифів, рівень яких повністю покриває витрати.

Ці пріоритети були визначені на основі детального аналізу поточних викликів та завдань, які стоять перед Україною у трьох головних сферах: перше – забезпечення макроекономічної стабільності; друге – посилення ринкових інституцій; третє – посилення процесу інтеграції України у світову економіку.

Саме ці пріоритети, керуючись ключовими напрямами розвитку корпорації, виходячи із практичного досвіду успішних залізничних адміністрацій світу та ЄС, національної стратегії при реформуванні залізничної галузі обов’язково повинні базуватися на платформі «Стандартизація - Сертифікація - Якість», тому план дій Робочої групи у контексті якісних змін повинен враховувати:

- скасування чинних застарілих нормативних документів (НД), які суперечать прийнятим європейським, у площині експлуатаційної та господарчої діяльності;

- розроблення та впровадження нових, адаптованих до законодавства ЄС галузевих НД, до внутрішнього законодавства України та стандартів, регламентів, норм, положень, технічних умов тощо ЄС;

- проведення постійного (системного) моніторингу на перших етапах ефективності запровадження нових НД по всій вертикалі підпорядкованості структурних (виробничих) підрозділів корпорації.

Робочій групі, у складі якої одночасно її члени будуть і фахівцями-експертами у сфері якості, необхідно усвідомити всю повноту відповідальності за кінцевий результат, як безпосереднього розробника керівних документів і їх оцінки.

Варто зробити ще раз наголос на тому, що було б доцільним, ввести до Робочої групи сертифікованих спеціалістів на взаємовигідних умовах, що вже мають практичний досвід впровадження європейської системи стандартизації у сфері транспорту.


Висновки

І так, перший крок зроблено, і це лише початок на шляху трансформаційних перетворень, розпочатих на залізничному транспорті України.

Надалі передбачається кропітка робота створеного корпоративного органу щодо виявлення на першому етапі основних недоліків та відмінностей в НД від сучасних світових стандартів (систем), формування вимог для подальшого реформування (опрацювання) вітчизняних систем управління у сфері залізничних перевезень з урахуванням кращих світових тенденцій.

Процес євроінтеграції, який включає імплементацію вітчизняних стандартів до міжнародних, перш за все, передбачає кардинальні якісні зміни в існуючій системі управління охороною праці, безпекою руху, наданні спектру якісних послуг клієнтам при перевезенні вантажів, обслуговуванні пасажирів на вокзалах і в поїздах. Ефективність систем управління, розроблених за міжнародними стандартами, вже підтверджена практикою наших колег-залізничників у розвинених країнах світу.

Потрібен і комплексний, виважений підхід до питань оптимального використання виробничих ресурсів усіх без виключення категорій – трудових, часових, паливно-енергетичних, матеріальних, фінансових тощо. Результат щодо підвищення ефективності виробництва багатьма компаніями досягається шляхом впровадження концептуальних заходів бережливого виробництва.

Така практика вже системно впроваджується, стає нормою у структурних (виробничих) підрозділах Одеської магістралі ще з 2010 року.

Значна кількість діючих галузевих стандартів в Україні базуються на застарілих нормативних документах, методиках та має низку суттєвих суперечностей у порівнянні з регламентами (нормами) міжнародних стандартів.

Тому, орієнтуючись на типову номенклатуру, функції та побудовану вертикаль корпоративного управління, необхідно врахувати особливості виробничого процесу – експлуатаційної роботи та господарчої діяльності кожного конкретного структурного (виробничого) підрозділу ПАТ «Укрзалізниця» в сучасних ринкових умовах.

Існує також і нагальна необхідність комплексного перегляду застарілих, нині діючих підходів до ефективного реформування, уніфікації організаційних форм управління у плині реструктуризації залізничного транспорту України.

Від результатів діяльності Робочої групи, бажано створеної в ПАТ «Укрзалізниця» на постійно діючій основі, залежить моніторинг (аудит) чинних НД, формування загальної концепції якісних перетворень, створення системи мотивації, супроводження на перших етапах впровадження нормативно-функціональних моделей у залізничній галузі, забезпечення функціонування системи і контролю ефективності новацій, подальше удосконалення сформованої політики діяльності корпорації в сфері перевезень пасажирів та вантажів.

М. Мелешко, заступник начальника технічної служби регіональної філії «Одеська залізниця»
 
15.09.2016р.

Стратегічний розвиток ПАТ «Українська залізниця» – це сукупність конкурентних переваг за рахунок реалізації інструментів бережливого виробництва

9-10 вересня 2016 року у місті Львів відбулася історична, віхова для залізничного транспорту України подія – нарада з питань стратегічного розвитку ПАТ «Українська залізниця».

У нараді взяли участь радник Міністра інфраструктури України Олександр Кава, голова правління ПАТ «Українська залізниця» Войцех Балчун, члени правління товариства, директори, начальники та заступники департаментів, управлінь, представники приватних акціонерних товариств, які підпорядковані корпорації, начальники регіональних філій, філій ПАТ, компанії «Ернст енд Янг» і «Євро-інфо».

Регіональну філію «Одеська залізниця» на нараді представляли начальник магістралі Григорій Бойко та заступник начальника технічної служби Михайло Мелешко.

Учасники наради, або як її вже назвали, стратегічної сесії, озвучили ключові напрямки, шляхи та пріоритети розвитку компанії, обговорили важливі першочергові заходи, параметри стратегії та основні завдання ПАТ «Українська залізниця» щодо розвитку інфраструктури, логістики перевезень, впровадження сучасних ІT-технологій, маркетингової роботи, управління персоналом, мотивації праці.

Виступаючи з доповіддю за такими виробничо-технологічними напрямами, як вантажні перевезення й логістика, маркетинг, пасажирські перевезення та сервіс, інфраструктура, тяга поїздів, промисловість, енерго-, ресурсозбереження, впровадження заходів бережливого виробництва Г.А. Бойко чітко аргументував своє бачення й очікувані результати від реалізації засад стратегічного розвитку залізничного транспорту України.

Одним з основних пріоритетних питань, що потребує розгляду та має надважливе стратегічне значення для України, начальник регіональної філії «Одеська залізниця» Г. Бойко назвав залучення транзитних вантажів, адже на сьогодні це реальний шанс для повернення втрачених транзитних вантажопотоків для вітчизняного перевізника.

Враховуючи те, що Україна займає унікальне, специфічне положення у напрямках Схід-Захід, Північ-Південь на Євразійському просторі, роль залізничних перевезень в геополітичному, економічному значенні важко переоцінити.

Акцент доповідачем також зроблено на питаннях утримання парку вантажних вагонів приписного парку ПАТ «Українська залізниця» з урахуванням запиту клієнтів, обсягів та сезонності перевезень, пропускної та перевізної спроможності інфраструктури тощо.

При цьому Г. Бойко наголосив, що регіональна філія «Одеська залізниця» – важлива складова залізничного транспорту України. На неї припадає найбільша доля вантажообігу залізниць України – за 7 місяців 2016 року показник склав 52684 млн ткм брутто, або 32 % від загального вантажообігу.

Начальник регіональної філії «Одеська залізниця» Григорій Бойко також запропонував розглянути питання створення на регіональних філіях служб енергоменеджменту з урахуванням позитивного досвіду роботи Одеської магістралі.

Дана пропозиція знайшла підтримку в учасників масштабного заходу, який визначав подальший інноваційний розвиток вітчизняної залізничної галузі.

Серед інших, очільник Одеської магістралі Г. Бойко вніс пропозицію розробити та впровадити Стратегію енерго- та ресурсозберігаючої політики на залізничному транспорті України на 2017-2019 роки, а також приступити, з метою формування єдиної ресурсозберігаючої політики, підвищення ефективності експлуатаційної роботи, господарчої діяльності до опрацювання, погодження та затвердження у встановленому порядку галузевого Стандарту «Бережливе виробництво».

- Стратегічний розвиток ПАТ «Українська залізниця», - наголосив Г. Бойко, – це сукупність конкурентних переваг, досягнутих, у тому числі, й за рахунок реалізації інструментів бережливого виробництва.

За словами голови правління ПАТ «Українська залізниця» Войцеха Балчуна, найцінніші ідеї, слушні пропозиції, озвучені та обговорені під час дискусій, увійдуть до протокольного рішення стратегічної сесії, а згодом, після їх опрацювання, і до Стратегії розвитку Українського залізничного транспорту.

Технічна служба регіональної філії
 
29.08.2016р.

Классика производственной бережливости

Внедрение установки для предварительного опробования тормозов на станции Химическая

10 августа 2016 года на станции Химическая (ООО «Трансинвестсервис») введена в постоянную эксплуатацию установка для предварительного опробования тормозов грузовых поездов. Установка расположена в Приемоотправочном парке станции.

Оборудованный пункт для предварительного опробования тормозов позволяет снизить расход электроэнергии, уменьшить горячий простой локомотивов и время на проведение полного опробования тормозов.

Эксплуатационным вагонным депо Одесса-Застава І выполнен монтаж воздухосборника, проведена разводка технологического воздухопровода, изготовлено оборудование для предварительного опробования тормозов. На изготовление указанного оборудования и проведение работ ВЧДЭ Одесса-Застава І затрачено 10,5 тыс. грн.

ООО «Трансинвестсервис» за собственные средства приобретена компрессорная станция НВЭ 12/07 УЗ для обеспечения установки сжатым воздухом и смонтировано помещение для установки компрессора. Затраты ООО «Трансинвестсервис» составили около 200,0 тыс. грн.

В среднем в сутки полное опробование от установки проводится 4-м грузовым поездам своего формирования. При использовании установки для предварительного опробования тормозов, простой электровозов уменьшается с 22 мин. (полное опробование тормозов) до 8 мин. (сокращенное опробование тормозов), то есть на 14 мин. или 0,23 часа.

Экономия расходов на один поезд за счёт уменьшения простоя локомотива составляет 142,8 грн.

Годовая экономия эксплуатационных расходов региональной филии от внедрения установки составит 208,5 тыс. грн. Срок окупаемости, с учетом средств затраченных ООО «Трансинвестсервис», составит 1 год.

Выполненная работа стала еще одним классическим примером взаимовыгодного государственно-частного партнерства.

М. Мелешко, заместитель начальника технической службы филии
 
12.04.2016р.

5-7 квітня 2016 року у місті Мінськ представники регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зустрілися зі своїми колегами - залізничниками Білоруської залізниці з метою обміну досвідом щодо впровадження інноваційних проектів, передових технологій, сучасної техніки, впровадження енерго-, ресурсозберігаючих технологій та концептуальних заходів бережливого виробництва.

Регіональну філію представляли заступник начальника філії з рухомого складу та матеріально-технічного забезпечення Богданов О.Б., головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту Мелкумян Р.Г., головний метролог філії - начальник дорожнього центру стандартизації та метрології Ваганов О.І., начальник служби енергоменеджменту Голосінський О.І., заступник начальника технічної служби Мелешко М.В.

Під час перебування у своїх колег одеські залізничники побували у структурних підрозділах Білоруської залізниці, ознайомилися із структурою магістралі, з реалізацією єдиної технічної політики, технологічними процесами, розбудовою міжнародних транспортних коридорів, новими зразками тягового-рухомого складу, досягнутими об’ємними та якісними експлуатаційними показниками роботи, господарчою діяльністю, впровадженням природоохоронних заходів тощо.

При обговоренні нагальних питань технічного розвитку залізничного транспорту країн СНД, регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та Білоруської залізниці відмічено необхідність подальшого продовження структурного реформування на галузевих рівнях, електрифікації дільниць з тепловозною тягою, підвищення рівня безпеки руху, впровадження європейських стандартів, директив, регламентів у перевізному процесі та підвищення якості і спектра послуг, реалізації заходів з енерго-, ресурсозбереження та концептуальних заходів бережливого виробництва.

Технічна служба регіональної філії
 
15.03.2016р.
16.03.2016р. - Бережливе виробництво: шляхом удосконалення експлуатаційної роботи

Мелешко М.В. / Матеріали на апаратну нараду при начальнику регіональної філії Бойко Г.А. 14 березня 2016 року

На апаратній нараді при начальнику регіональної філії «Одеська залізниця» Бойко Г.А. 14 березня 2016 року відповідно до визначеного порядку денного розглянуто стан справ з реалізації виробничими підрозділами концептуальних заходів «Бережливого виробництва».

Заступник начальника технічної служби філії Мелешко М.В. доповів про напрями роботи, досягнення та виконання поставлених перед робочою групою філії завдань у 2015 році, планах на 2016 рік, презентував тематичні матеріали.

 
23.VII.2015р.

Рада Укрзалізниці – перезавантаження стратегічного курсу галузі

23 липня 2015 року відбулося засідання Ради Укрзалізниці - вищого колегіального органу управління галуззю за участі представників Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, галузевих підприємств, профспілок і громадських організацій.

Головував на засіданні Ради голова комісії з реорганізації – в.о. генерального директора Укрзалізниці О. Завгородній, який у вступному слові та під час проведення заходу інформував учасників про перші прийняті суто професійні заходи, що вже реалізовані, їх результати та напрямки розвитку, які буде втілено у галузі найближчим часом.

На засіданні Ради за порядком денним йшла мова про позитивні зміни, відновлення ефективності Укрзалізниці, ключові питання її функціонування, що сприятимуть та дадуть поштовх перезапуску української економіки на новий етап розвитку, допоможуть використати потенціал, наявні внутрішні ресурси залізничного вітчизняного транспорту.

«Протягом останніх тижнів ми знайшли можливість зробити те, що дехто називав неможливим. Наприклад, зняти сезонну напругу на залізниці в одеському напрямку, налагодити постачання вугілля зі сходу країни на металургійні підприємства, збільшити запас палива для залізниць до 22 діб (дизельного палива – Прим. авт.). Це доводить, що зміни залежать від людей і їх бажання працювати», – наголосив у зверненні до учасників Ради Міністр інфраструктури А. Пивоварський.

Підвищенню ефективності підприємства, на думку Міністра, сприятиме налагодженню прозорих процесів управління фінансами і податками. З метою запровадження контролю грошових потоків на Укрзалізниці планується створити казначейство, якого до цього у галузі не існувало.

Комплексні зміни сприятимуть залученню інвестицій, які необхідні для розвитку залізничної галузі. Схвалений урядом 22 липня фінплан Укрзалізниці передбачає фінансування в обсязі 2 млрд грн, однак в умовах зношеності рухомого складу, що сягає 90%, потрібно залучити значно більше коштів.

«За останні 4 місяці я зустрівся з виробниками локомотивів та потенційними інвесторами майже з усіх континентів. Три міжнародні групи чекають прийняття Закону «Про залізничний транспорт», аби почати вкладати кошти в галузь. Два виробники локомотивів готові зайти в Україну і створювати СП на базі українських заводів. Перевагу отримає український виробник, який виплачуватиме персоналу зарплатню, а державі – податки. Все це разом сприятиме перезапуску української економіки», – сказав А. Пивоварський.

Про роботу Одеської залізниці, фінансово-економічні та експлуатаційні показники, досягнення, проблемні питання та «вузькі» місця у роботі підприємства звітував начальник залізниці Г. Бойко.

Виконуючим обов’язки заступника головного інженера залізниці – начальника технічної служби Одеської магістралі М. Мелешком учасникам засідання Ради презентовано тематичні матеріали із підготовленої до 150-річного ювілею залізниці електронної версії книги «Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє» щодо впровадження на дорожньому рівні концептуальних заходів бережливого виробництва.

За підсумками засідання Ради Укрзалізниці прийнято відповідні рішення.

Технічна служба Одеської залізниці
 
29.X.2014р.
29.10.2014р. - Енергозбереження – основа бережливого виробництва

Українські залізниці. – 2014. – № 4, квітень. – С. 42-45.

Розглянуто шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в службі вагонного господарства Одеської залізниці.За останні роки  проведено заходи, які дозволили значно знизити їх споживання.

 
27.VIII.2014р.
27.08.2014р. - Реалізація виробничого потенціалу — ознака бережливого виробництва

Мелешко М. // Українські залізниці. – 2014. – № 8. – С.44-45.

12 червня 2014 року в м. Києві залізничники Одеської магістралі взяли участь в організованій Укрзалізницею галузевій виставці виробів, запасних частин і сервісних послуг залізничного призначення.

 
3.II.2014р.

Парк колійної техніки Одеської залізниці дещо оновився. У ньому наприкінці 2013 року з’явилася нова виправочно-підбивочно-рихтувальна машина неперервної дії (динамічний підбивочний експрес 09-3Х). Вона дозволить заощадити кошти Одеської залізниці завдяки економії дизельного палива та збільшення продуктивності на 40%.

Завдяки виконанню різних операцій дана техніка виконує роботу різних колійних машин. Підвищена продуктивність динамічного підбивочного експресу 09-3Х (одночасне підбивання трьох шпал з інтегрованим стабілізатором колії) та інші технічні характеристики дозволяють замінити три машини ВПР-1200 чи ВПР-02 та стабілізатор колії ДГС-62.

Порівняно з витратами дизельного палива на роботи на 1 км колії трьома машинами складає 171,35 кг проти 100,3 кг витрат на динамічному підбиваючому експресі 09-3Х. Економія дизельного палива на 1 км виконання робіт складає 71,05 кг. Таким чином при плановому завантаженні машини — 500 км на 2014 рік економія палива на рік становитиме майже 500 тис. грн., понад 50 тонн умовного палива.

Також можливе зведення до мінімуму часу заняття колії та поліпшення використання коротких “вікон”. Машина залишає за собою готову, довготривалу колію з оптимальними параметрами.

Нова виправочно-підбивочно-рихтувальна машина Одеської залізниці заощаджуватиме півмільйона гривень на рік // Чорноморський гудок.– 2014.– № 2.– 24 січня – С.2.
 
3.II.2014р.

Тема ресурсозбереження та впровадження заходів бережливого виробництва, особливо у складних погодних умовах нинішньої зими є предметом постійної уваги керівництва магістралі. 24-го січня начальник Одеської залізниці М.І. Луханін підписав телефонограму про призначення виїзного засідання Оперативного штабу по забезпеченню енергозбереження залізниці.

Згідно з вимогами телефонограми начальника залізниці, 28 - 30.01.2014 відбудуться наради на станціях Черкаси та ім. Т. Шевченка. Заплановано проведення комісійних перевірок структурних підрозділів у межах Шевченківської дирекції залізничних перевезень. На порядку денному – забезпечення вимог охорони праці, пожежної безпеки, організація та проведення технічного навчання, паливовикористання, ресурсозбереження, впровадження заходів бережливого виробництва. Члени Оперативного штабу перевірять організацію роботи вузлових, лінійних структурних підрозділів в умовах осінньо-зимового період 2013-2014 років, ознайомляться з досвідом впровадження сучасного обладнання, нової техніки та технологій, оптимізації виробничих процесів. Виїзне засідання Оперативного штабу заплановано провести 30.01.2014 в актовому залі дирекції за участю керівників структурних підрозділів.

Перед тим, як розпочати роботу на Шевченківській дирекції залізничних перевезень, головний інженер-перший заступник начальника Одеської залізниці Г.А. Бойко провів робочу нараду. Члени Оперативного штабу та дорожньої комісії визначились із завданнями щодо перевірки структурних підрозділів у межах Шевченківської дирекції.

На порядку денному – бережливе виробництво // Чорноморський гудок.– 2014.– № 3.– 31 січня – С.2.
 
27.I.2014р.

27 січня 2014 року начальником залізниці Луханіним М.І. підписано вказівку щодо проведення виїзного засідання Оперативного штабу по забезпеченню енергозбереження та раціональному використанню виробничих ресурсів, роботи дорожньої комісії на Шевченківській дирекції залізничних перевезень 28 - 30.01.2014 року.

Очолить роботу - головний інженер - перший заступник начальника залізниці Г.А. Бойко.

У виїзному засіданні Оперативного штабу по забезпеченню енергозбереження та раціональному використанню виробничих ресурсів, роботі дорожньої комісії приймуть участь члени дорожнього штабу, головні інженери галузевих служб, фахівці з енерго-, ресурсозбереження.

Під час проведення заходу, згідно затвердженої «Дорожньої карти роботи виїзного засідання Оперативного штабу по забезпеченню енергозбереження та раціональному використанню виробничих ресурсів, комісійних перевірок структурних підрозділах у межах станції Черкаси та ім. Т. Шевченка Шевченківської дирекції залізничних перевезень 28 - 30 січня 2014 року» заплановано проведення комісійних перевірок структурних підрозділів з розглядом за порядком денним питань щодо забезпечення вимог охорони праці, пожежної безпеки, організації та проведення технічного навчання, паливовикористання, ресурсозбереження, впровадження концептуальних заходів бережливого виробництва - сучасного обладнання, нової техніки та технологій, оптимізації виробничих процесів, організації ефективної роботи вузлових, лінійних структурних підрозділів умовах осінньо - зимового періоду (ОЗП) 2013 - 2014 років.

Подробиці за результатами проведеного масштабного дорожнього заходу читайте найближчим часом на нашому субсайті.

Технічна служба Одеської залізниці