Газета видається з 29 червня 1936 року.

Засновник газети – трудовий колектив Одеської залізниці.

Свідоцтво про реєстрацію – КВ 2551 від 14 квітня 1997 року.

Газета розповсюджується на транспортних підприємствах, розташованих на території Одеської магістралі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській і Вінницькій областях, надходить на всі залізниці України, підтримує ділові стосунки з редакціями галузевих видань.

За зміст і достовірність публікацій відповідальність несе автор (рекламодавець). Матеріали публікуються мовою оригіналу.


Кореспонденти: Надія БЕССАРАБ, Павло ЯРОЦЬКИЙ, Світлана ГОГОЛЕНКО.

Фотокореспондент: Алла УРСУЛЯК.

Комп’ютерний дизайн та верстка: Валерій ГРІЦКОВ.

Адреса редакції:
65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,17А.
Передплатний індекс: 61122
Контактні телефони: 727-42-30, 727-41-74.

Редактор – Володимир ЛУКІЯНОВ.

Заступник редактора – Оксана КРИЖАНОВСЬКА.
Відповідальний секретар – Вячеслав СТЕПОВИЙ.
Завідувач відділом інформації – Юлія СЕМЕНОВА.

E-mail: 222315@i.ua
Lotus: О_ДИЦ_ЧГ; О_ДИЦ_ЧГ1

Газета Одеської залізниці про залізничників і для залізничників.

«Чорноморський гудок» — щотижневе видання Одеської залізниці, яке розповсюджується у шести областях України.

Передплатити газету «Чорноморський гудок» можна в будь-якому поштовому відділенні України.

Вартість передплати:

на 12 місяців - 130,00 грн.

Архів