Найбільш розповсюджені питання та відповіді на них

1.Які документи, необхідні для укладення договору про постачання електричної енергії з юридичною особою?

Для укладення договору про постачання електричної енергії, договору про технічне забезпечення електропостачання споживача або договору про спільне використання технологічних електричних мереж заявник (споживач, власник технологічних електричних мереж (основний споживач) або субспоживач) має надати ВСП «Енергозбут» такі документи:

- заяву щодо укладення відповідного договору із зазначенням роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських реквізитів заявника;

- акти про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

- однолінійну схему електропостачання об'єкта (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

- відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики тощо) (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

- заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності), довідку про укладені державні контракти (за наявності), відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів;

- акти екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення) або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;

- копію акта допуску про підключення електроустановки та у визначених законодавством випадках - сертифіката відповідності, що видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"(для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

- паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для споживачів, у яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової належності) (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

- довідку про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані (зазначені у підпункті 4 цього пункту) розрахункових засобів обліку субспоживачів (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше).


2.Які документи, необхідні для укладення договору про користуванняя електричною енергією з фізичною особою?

Споживач-фізична особа при укладенні договорів про користування електричною енергією має надати енергопостачальнику наступні документи:

- у разі закінчення терміну договору або зміни власника об'єкта:

- паспорт;

- довідку податкового органу про включення власника до державного реєстру фізичних осіб (присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО);

- підтвердження права власності чи користування фізичної особи на об'єкт.

- у разі укладення договору на новозбудований (реконструйований) об'єкт:

- паспорт;

- довідку податкового органу про включення власника до державного реєстру фізичних осіб (присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО);

- підтвердження права власності чи користування фізичної особи на об'єкт;

- технічні умови та проектна документація, погоджена з енергопостачальником;

- документ, який підтверджує виконання технічних умов.


3. Що може стати причиною відключення споживача від електромережі?

При порушенні Правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН) представник енергопостачальника мають право припинити постачання електричної енергії (п. 30, 35 ПКЕЕН) у разі:

- якщо протягом двох розрахункових періодів представник енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку;

- самовільного підключення до електричної мережі;

- розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження приладу обліку та зриву пломби;

- порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію у порядку, визначеному пунктом 27 ПКЕЕН або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості;

- не оплати за встановлення нового приладу обліку відповідно до пункту 17 або інших платежів згідно з ПКЕЕН;

- невиконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;

- зниження показників якості електричної енергії з вини споживача.

В разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного в договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20-й день, споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії.

У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі.

В інших випадках, передбачених п.35 ПКЕЕН, відключення проводиться без додаткових попереджень.

Відновлення електропостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику.

Відповідно до вимог Правил користування електричною енергією(ПКЕЕ) постачальник електричної енергії (електропередавальна організація або основний споживач за погодженням постачальника електричної енергії) зобов'язаний, попередивши споживача не пізніше ніж за три робочих дні, припинити повністю або частково постачання йому електричної енергії (передачу або спільне використання технологічних електричних мереж), у тому числі на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади, у разі:

1) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади);

2) недопущення до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв'язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або електропередавальної організації, на яких покладено згідно з законодавством України та/або договором відповідні обов'язки;

3) несплати рахунків відповідно до умов договорів, наявність яких передбачена цими Правилами;

4) несплати за недовраховану електричну енергію, визначену відповідно до законодавства;

5) невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;

6) невиконання обґрунтованих вимог електропередавальної організації (постачальника електричної енергії) щодо приведення розрахункового обліку в технічний стан відповідно до вимог нормативних документів;

7) закінчення терміну дії, розірвання або неукладення між суб'єктами господарювання договорів, наявність яких передбачена цими Правилами;

8) порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж.

У разі самовільного підключення споживачем струмоприймачів або збільшення величини приєднаної потужності понад величину, визначену умовами договору та/або проектними рішеннями, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами обліку, зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується вищенаведених порушень, постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) має право без попередження повністю припинити споживачу електропостачання (технічне забезпечення електропостачання споживача) після оформлення у встановленому ПКЕЕ порядку акта про порушення.


4.Що робити, якщо електролічильник або пломби на ньому були випадково пошкоджені споживачем?

У разі виявлення зовнішнього пошкодження приладу обліку або зриву пломби (навіть однієї з декількох), споживач зобов'язаний негайно письмово повідомити про це у відповідниі регіональний відділ ВСП «Енергозбут»

Довідка: на електролічильнику містяться пломби Державної повірки та ВСП «Енергозбут». Пломби Державної повірки встановлюються на корпусі електролічильника представниками Держстандарту, чим засвідчується його придатність до використання. На цих пломбах міститься дата проведення Державної повірки. Їх наявність та належне встановлення унеможливлюють несанкціонований доступ в середину лічильника. Пломби ВСП «Енергозбут» встановлюються на клемній кришці електролічильника, чим захищають від несанкціонованого доступу до клем лічильника та ураження електричним струмом. Поняття «зрив пломби» включає в себе як пошкодження дротів, затиснутих пломбою, або самої пломби, так і її відсутність.

В іншому випадку, при виявленні зазначених вище пошкоджень під час проведення перевірки представниками регіонального відділу ВСП «Енергозбут» споживачеві, відповідно до чинного законодавства, буде інкриміновано порушення правил користування електричною енергією зі всіма наслідками, що з цього витікають.

Виявлення представниками регіонального відділу ВСП «Енергозбут» змін у схемі підключення електролічильника розцінюється як дії, що можуть призвести до заниження показів електролічильника.