26.02.2015р.

Одеські залізничники підвели підсумки виконання колективного договору

  24 лютого 2015 року у актовому залі управління Одеської залізниці відбулася конференція трудового колективу магістралі, де обговорювалося виконання колективного договору за 2014 рік.

  У ході аналізу підсумків роботи за рік з доповіді начальника служби кадрової і соціальної роботи Юрія Гоголенка стало відомо, що минулий рік для залізничної галузі був дуже напруженим, ускладнювався соціально-політичною ситуацією в Україні, проведення антитерористичної операції на сході держави. Такі фактори безумовно негативно вплинули на показники виробничої та фінансово-економічної діяльності залізничного транспорту, зокрема зниження обсягів транзитних перевезень становить 651,5 млн. тонн до плану і ще більше до рівня минулого року. Через певне відставання у роботі на залізниці триває суворий режим раціонального використання трудових ресурсів і фонду оплати праці, зниження витрат у експлуатаційній діяльності, економії паливно-енергетичних ресурсів.

  Проте у минулому році залізниці вдалося досягти позитивних результатів у роботі по окремим показникам, зокрема перевезено 165,7 млн. тонн вантажів, що більше плану на 3,7% і більше рівня 2013 року на 2,6%. Обсяг перевезень виконано на 104,5% до плану і на 102,3% до рівня минулого року. Вантажообіг становив 62,2 млрд.ткм., що вище плану на 4,1% і вище рівня минулого року на 2,5%. Перевезення на експорт становили 95,2 млн. тонн, що вище рівня 2013 року на 8,1%. Кількість відправлених пасажирів вище плану на 2%, у приміському сполученні паса жирообіг виконано вище плану на 2,5% і вище рівня 2013 року на 2,2%.

  Такі результати господарської діяльності було досягнуто завдяки активній сумісній роботі усіх підрозділів залізниці і це дозволило практично у повному обсязі виконати соціальні зобов’язання перед трудовим колективом за 2014 рік. Вартість усіх соціальних пільг і гарантій для працівників і ветеранів зросла на 49 млн. грн. у порівнянні з минулим роком.

  Голова Дорожнього комітету профспілки Одеської залізниці Анатолій Прокопенко зазначив, що керівництво залізниці і Дорпрофсожу завжди лишаються відкриті для діалогу і не відступили від реалізації жодного пункту колективного договору для залізничників і ветеранів.

  Підводячи підсумки конференції, в.о. начальника Одеської залізниці Анатолій Царенко зазначив, що незважаючи на те, що минулий рік був непростим у залізничників є усі підстави вважати його успішним. Анатолій Царенко проаналізував теперішні показники діяльності залізниці і подякував трудовому колективу за згуртованість і невтомну працю на початку поточного року, що дає можливість зробити оптимістичний прогноз роботи за перший квартал.

   Прес-центр Одеської залізниці