Головна ⇒ Бережливе виробництво: Виробнича діяльність

Виробнича діяльність

15.09.2016р.

Стратегічний розвиток ПАТ «Українська залізниця» – це сукупність конкурентних переваг за рахунок реалізації інструментів бережливого виробництва

9-10 вересня 2016 року у місті Львів відбулася історична, віхова для залізничного транспорту України подія – нарада з питань стратегічного розвитку ПАТ «Українська залізниця».

У нараді взяли участь радник Міністра інфраструктури України Олександр Кава, голова правління ПАТ «Українська залізниця» Войцех Балчун, члени правління товариства, директори, начальники та заступники департаментів, управлінь, представники приватних акціонерних товариств, які підпорядковані корпорації, начальники регіональних філій, філій ПАТ, компанії «Ернст енд Янг» і «Євро-інфо».

Регіональну філію «Одеська залізниця» на нараді представляли начальник магістралі Григорій Бойко та заступник начальника технічної служби Михайло Мелешко.

Учасники наради, або як її вже назвали, стратегічної сесії, озвучили ключові напрямки, шляхи та пріоритети розвитку компанії, обговорили важливі першочергові заходи, параметри стратегії та основні завдання ПАТ «Українська залізниця» щодо розвитку інфраструктури, логістики перевезень, впровадження сучасних ІT-технологій, маркетингової роботи, управління персоналом, мотивації праці.

Виступаючи з доповіддю за такими виробничо-технологічними напрямами, як вантажні перевезення й логістика, маркетинг, пасажирські перевезення та сервіс, інфраструктура, тяга поїздів, промисловість, енерго-, ресурсозбереження, впровадження заходів бережливого виробництва Г.А. Бойко чітко аргументував своє бачення й очікувані результати від реалізації засад стратегічного розвитку залізничного транспорту України.

Одним з основних пріоритетних питань, що потребує розгляду та має надважливе стратегічне значення для України, начальник регіональної філії «Одеська залізниця» Г. Бойко назвав залучення транзитних вантажів, адже на сьогодні це реальний шанс для повернення втрачених транзитних вантажопотоків для вітчизняного перевізника.

Враховуючи те, що Україна займає унікальне, специфічне положення у напрямках Схід-Захід, Північ-Південь на Євразійському просторі, роль залізничних перевезень в геополітичному, економічному значенні важко переоцінити.

Акцент доповідачем також зроблено на питаннях утримання парку вантажних вагонів приписного парку ПАТ «Українська залізниця» з урахуванням запиту клієнтів, обсягів та сезонності перевезень, пропускної та перевізної спроможності інфраструктури тощо.

При цьому Г. Бойко наголосив, що регіональна філія «Одеська залізниця» – важлива складова залізничного транспорту України. На неї припадає найбільша доля вантажообігу залізниць України – за 7 місяців 2016 року показник склав 52684 млн ткм брутто, або 32 % від загального вантажообігу.

Начальник регіональної філії «Одеська залізниця» Григорій Бойко також запропонував розглянути питання створення на регіональних філіях служб енергоменеджменту з урахуванням позитивного досвіду роботи Одеської магістралі.

Дана пропозиція знайшла підтримку в учасників масштабного заходу, який визначав подальший інноваційний розвиток вітчизняної залізничної галузі.

Серед інших, очільник Одеської магістралі Г. Бойко вніс пропозицію розробити та впровадити Стратегію енерго- та ресурсозберігаючої політики на залізничному транспорті України на 2017-2019 роки, а також приступити, з метою формування єдиної ресурсозберігаючої політики, підвищення ефективності експлуатаційної роботи, господарчої діяльності до опрацювання, погодження та затвердження у встановленому порядку галузевого Стандарту «Бережливе виробництво».

- Стратегічний розвиток ПАТ «Українська залізниця», - наголосив Г. Бойко, – це сукупність конкурентних переваг, досягнутих, у тому числі, й за рахунок реалізації інструментів бережливого виробництва.

За словами голови правління ПАТ «Українська залізниця» Войцеха Балчуна, найцінніші ідеї, слушні пропозиції, озвучені та обговорені під час дискусій, увійдуть до протокольного рішення стратегічної сесії, а згодом, після їх опрацювання, і до Стратегії розвитку Українського залізничного транспорту.

Технічна служба регіональної філії
 
29.08.2016р.

Классика производственной бережливости

Внедрение установки для предварительного опробования тормозов на станции Химическая

10 августа 2016 года на станции Химическая (ООО «Трансинвестсервис») введена в постоянную эксплуатацию установка для предварительного опробования тормозов грузовых поездов. Установка расположена в Приемоотправочном парке станции.

Оборудованный пункт для предварительного опробования тормозов позволяет снизить расход электроэнергии, уменьшить горячий простой локомотивов и время на проведение полного опробования тормозов.

Эксплуатационным вагонным депо Одесса-Застава І выполнен монтаж воздухосборника, проведена разводка технологического воздухопровода, изготовлено оборудование для предварительного опробования тормозов. На изготовление указанного оборудования и проведение работ ВЧДЭ Одесса-Застава І затрачено 10,5 тыс. грн.

ООО «Трансинвестсервис» за собственные средства приобретена компрессорная станция НВЭ 12/07 УЗ для обеспечения установки сжатым воздухом и смонтировано помещение для установки компрессора. Затраты ООО «Трансинвестсервис» составили около 200,0 тыс. грн.

В среднем в сутки полное опробование от установки проводится 4-м грузовым поездам своего формирования. При использовании установки для предварительного опробования тормозов, простой электровозов уменьшается с 22 мин. (полное опробование тормозов) до 8 мин. (сокращенное опробование тормозов), то есть на 14 мин. или 0,23 часа.

Экономия расходов на один поезд за счёт уменьшения простоя локомотива составляет 142,8 грн.

Годовая экономия эксплуатационных расходов региональной филии от внедрения установки составит 208,5 тыс. грн. Срок окупаемости, с учетом средств затраченных ООО «Трансинвестсервис», составит 1 год.

Выполненная работа стала еще одним классическим примером взаимовыгодного государственно-частного партнерства.

М. Мелешко, заместитель начальника технической службы филии
 
12.04.2016р.

5-7 квітня 2016 року у місті Мінськ представники регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зустрілися зі своїми колегами - залізничниками Білоруської залізниці з метою обміну досвідом щодо впровадження інноваційних проектів, передових технологій, сучасної техніки, впровадження енерго-, ресурсозберігаючих технологій та концептуальних заходів бережливого виробництва.

Регіональну філію представляли заступник начальника філії з рухомого складу та матеріально-технічного забезпечення Богданов О.Б., головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту Мелкумян Р.Г., головний метролог філії - начальник дорожнього центру стандартизації та метрології Ваганов О.І., начальник служби енергоменеджменту Голосінський О.І., заступник начальника технічної служби Мелешко М.В.

Під час перебування у своїх колег одеські залізничники побували у структурних підрозділах Білоруської залізниці, ознайомилися із структурою магістралі, з реалізацією єдиної технічної політики, технологічними процесами, розбудовою міжнародних транспортних коридорів, новими зразками тягового-рухомого складу, досягнутими об’ємними та якісними експлуатаційними показниками роботи, господарчою діяльністю, впровадженням природоохоронних заходів тощо.

При обговоренні нагальних питань технічного розвитку залізничного транспорту країн СНД, регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та Білоруської залізниці відмічено необхідність подальшого продовження структурного реформування на галузевих рівнях, електрифікації дільниць з тепловозною тягою, підвищення рівня безпеки руху, впровадження європейських стандартів, директив, регламентів у перевізному процесі та підвищення якості і спектра послуг, реалізації заходів з енерго-, ресурсозбереження та концептуальних заходів бережливого виробництва.

Технічна служба регіональної філії
 
15.03.2016р.
16.03.2016р. - Бережливе виробництво: шляхом удосконалення експлуатаційної роботи

Мелешко М.В. / Матеріали на апаратну нараду при начальнику регіональної філії Бойко Г.А. 14 березня 2016 року

На апаратній нараді при начальнику регіональної філії «Одеська залізниця» Бойко Г.А. 14 березня 2016 року відповідно до визначеного порядку денного розглянуто стан справ з реалізації виробничими підрозділами концептуальних заходів «Бережливого виробництва».

Заступник начальника технічної служби філії Мелешко М.В. доповів про напрями роботи, досягнення та виконання поставлених перед робочою групою філії завдань у 2015 році, планах на 2016 рік, презентував тематичні матеріали.

 
23.VII.2015р.

Рада Укрзалізниці – перезавантаження стратегічного курсу галузі

23 липня 2015 року відбулося засідання Ради Укрзалізниці - вищого колегіального органу управління галуззю за участі представників Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, галузевих підприємств, профспілок і громадських організацій.

Головував на засіданні Ради голова комісії з реорганізації – в.о. генерального директора Укрзалізниці О. Завгородній, який у вступному слові та під час проведення заходу інформував учасників про перші прийняті суто професійні заходи, що вже реалізовані, їх результати та напрямки розвитку, які буде втілено у галузі найближчим часом.

На засіданні Ради за порядком денним йшла мова про позитивні зміни, відновлення ефективності Укрзалізниці, ключові питання її функціонування, що сприятимуть та дадуть поштовх перезапуску української економіки на новий етап розвитку, допоможуть використати потенціал, наявні внутрішні ресурси залізничного вітчизняного транспорту.

«Протягом останніх тижнів ми знайшли можливість зробити те, що дехто називав неможливим. Наприклад, зняти сезонну напругу на залізниці в одеському напрямку, налагодити постачання вугілля зі сходу країни на металургійні підприємства, збільшити запас палива для залізниць до 22 діб (дизельного палива – Прим. авт.). Це доводить, що зміни залежать від людей і їх бажання працювати», – наголосив у зверненні до учасників Ради Міністр інфраструктури А. Пивоварський.

Підвищенню ефективності підприємства, на думку Міністра, сприятиме налагодженню прозорих процесів управління фінансами і податками. З метою запровадження контролю грошових потоків на Укрзалізниці планується створити казначейство, якого до цього у галузі не існувало.

Комплексні зміни сприятимуть залученню інвестицій, які необхідні для розвитку залізничної галузі. Схвалений урядом 22 липня фінплан Укрзалізниці передбачає фінансування в обсязі 2 млрд грн, однак в умовах зношеності рухомого складу, що сягає 90%, потрібно залучити значно більше коштів.

«За останні 4 місяці я зустрівся з виробниками локомотивів та потенційними інвесторами майже з усіх континентів. Три міжнародні групи чекають прийняття Закону «Про залізничний транспорт», аби почати вкладати кошти в галузь. Два виробники локомотивів готові зайти в Україну і створювати СП на базі українських заводів. Перевагу отримає український виробник, який виплачуватиме персоналу зарплатню, а державі – податки. Все це разом сприятиме перезапуску української економіки», – сказав А. Пивоварський.

Про роботу Одеської залізниці, фінансово-економічні та експлуатаційні показники, досягнення, проблемні питання та «вузькі» місця у роботі підприємства звітував начальник залізниці Г. Бойко.

Виконуючим обов’язки заступника головного інженера залізниці – начальника технічної служби Одеської магістралі М. Мелешком учасникам засідання Ради презентовано тематичні матеріали із підготовленої до 150-річного ювілею залізниці електронної версії книги «Бережливе виробництво на Одеській залізниці: минуле, сьогодення, майбутнє» щодо впровадження на дорожньому рівні концептуальних заходів бережливого виробництва.

За підсумками засідання Ради Укрзалізниці прийнято відповідні рішення.

Технічна служба Одеської залізниці
 
29.X.2014р.
29.10.2014р. - Енергозбереження – основа бережливого виробництва

Українські залізниці. – 2014. – № 4, квітень. – С. 42-45.

Розглянуто шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в службі вагонного господарства Одеської залізниці.За останні роки  проведено заходи, які дозволили значно знизити їх споживання.

 
27.VIII.2014р.
27.08.2014р. - Реалізація виробничого потенціалу — ознака бережливого виробництва

Мелешко М. // Українські залізниці. – 2014. – № 8. – С.44-45.

12 червня 2014 року в м. Києві залізничники Одеської магістралі взяли участь в організованій Укрзалізницею галузевій виставці виробів, запасних частин і сервісних послуг залізничного призначення.

 
3.II.2014р.

Парк колійної техніки Одеської залізниці дещо оновився. У ньому наприкінці 2013 року з’явилася нова виправочно-підбивочно-рихтувальна машина неперервної дії (динамічний підбивочний експрес 09-3Х). Вона дозволить заощадити кошти Одеської залізниці завдяки економії дизельного палива та збільшення продуктивності на 40%.

Завдяки виконанню різних операцій дана техніка виконує роботу різних колійних машин. Підвищена продуктивність динамічного підбивочного експресу 09-3Х (одночасне підбивання трьох шпал з інтегрованим стабілізатором колії) та інші технічні характеристики дозволяють замінити три машини ВПР-1200 чи ВПР-02 та стабілізатор колії ДГС-62.

Порівняно з витратами дизельного палива на роботи на 1 км колії трьома машинами складає 171,35 кг проти 100,3 кг витрат на динамічному підбиваючому експресі 09-3Х. Економія дизельного палива на 1 км виконання робіт складає 71,05 кг. Таким чином при плановому завантаженні машини — 500 км на 2014 рік економія палива на рік становитиме майже 500 тис. грн., понад 50 тонн умовного палива.

Також можливе зведення до мінімуму часу заняття колії та поліпшення використання коротких “вікон”. Машина залишає за собою готову, довготривалу колію з оптимальними параметрами.

Нова виправочно-підбивочно-рихтувальна машина Одеської залізниці заощаджуватиме півмільйона гривень на рік // Чорноморський гудок.– 2014.– № 2.– 24 січня – С.2.
 
3.II.2014р.

Тема ресурсозбереження та впровадження заходів бережливого виробництва, особливо у складних погодних умовах нинішньої зими є предметом постійної уваги керівництва магістралі. 24-го січня начальник Одеської залізниці М.І. Луханін підписав телефонограму про призначення виїзного засідання Оперативного штабу по забезпеченню енергозбереження залізниці.

Згідно з вимогами телефонограми начальника залізниці, 28 - 30.01.2014 відбудуться наради на станціях Черкаси та ім. Т. Шевченка. Заплановано проведення комісійних перевірок структурних підрозділів у межах Шевченківської дирекції залізничних перевезень. На порядку денному – забезпечення вимог охорони праці, пожежної безпеки, організація та проведення технічного навчання, паливовикористання, ресурсозбереження, впровадження заходів бережливого виробництва. Члени Оперативного штабу перевірять організацію роботи вузлових, лінійних структурних підрозділів в умовах осінньо-зимового період 2013-2014 років, ознайомляться з досвідом впровадження сучасного обладнання, нової техніки та технологій, оптимізації виробничих процесів. Виїзне засідання Оперативного штабу заплановано провести 30.01.2014 в актовому залі дирекції за участю керівників структурних підрозділів.

Перед тим, як розпочати роботу на Шевченківській дирекції залізничних перевезень, головний інженер-перший заступник начальника Одеської залізниці Г.А. Бойко провів робочу нараду. Члени Оперативного штабу та дорожньої комісії визначились із завданнями щодо перевірки структурних підрозділів у межах Шевченківської дирекції.

На порядку денному – бережливе виробництво // Чорноморський гудок.– 2014.– № 3.– 31 січня – С.2.
 
27.I.2014р.

27 січня 2014 року начальником залізниці Луханіним М.І. підписано вказівку щодо проведення виїзного засідання Оперативного штабу по забезпеченню енергозбереження та раціональному використанню виробничих ресурсів, роботи дорожньої комісії на Шевченківській дирекції залізничних перевезень 28 - 30.01.2014 року.

Очолить роботу - головний інженер - перший заступник начальника залізниці Г.А. Бойко.

У виїзному засіданні Оперативного штабу по забезпеченню енергозбереження та раціональному використанню виробничих ресурсів, роботі дорожньої комісії приймуть участь члени дорожнього штабу, головні інженери галузевих служб, фахівці з енерго-, ресурсозбереження.

Під час проведення заходу, згідно затвердженої «Дорожньої карти роботи виїзного засідання Оперативного штабу по забезпеченню енергозбереження та раціональному використанню виробничих ресурсів, комісійних перевірок структурних підрозділах у межах станції Черкаси та ім. Т. Шевченка Шевченківської дирекції залізничних перевезень 28 - 30 січня 2014 року» заплановано проведення комісійних перевірок структурних підрозділів з розглядом за порядком денним питань щодо забезпечення вимог охорони праці, пожежної безпеки, організації та проведення технічного навчання, паливовикористання, ресурсозбереження, впровадження концептуальних заходів бережливого виробництва - сучасного обладнання, нової техніки та технологій, оптимізації виробничих процесів, організації ефективної роботи вузлових, лінійних структурних підрозділів умовах осінньо - зимового періоду (ОЗП) 2013 - 2014 років.

Подробиці за результатами проведеного масштабного дорожнього заходу читайте найближчим часом на нашому субсайті.

Технічна служба Одеської залізниці