Служба воєнізованої охорони

Служба воєнізованої охорони Одеської залізниці є організаційною ланкою на залізничному транспорті, що виконує функцію охорони вантажів на шляху прямування та у парках станцій, охорони об'єктів, здійснення контролю за дотриманням норм та вимог пожежної безпеки.

Служба воєнізованої охорони створена після прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови від 11 січня 1994 року про затвердження «Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті».

До складу служби воєнізованої охорони входять:

 • Одеський загін
 • Знам’янський загін
 • Херсонський загінЗавдання покладені на службу воєнізованої охорони:
 • охорона вантажів на залізниці (у парках станцій та на шляху прямування)
 • охорона особливо важливих об'єктів (за переліком затверджених начальником залізниці та стратегічного призначення, таких як залізничні мости)
 • охорона інших об'єктів
 • проведення адміністративно - профілактичної роботи
 • профілактика пожеж
 • гасіння пожеж, участь в ліквідації катастроф та стихійних лих
 • охорона інкасаторів та касирів підприємств залізничного транспорту

Відповідно до вимог «Посібника з організації служби стрілецьких, стрілково-пожежних підрозділів відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті України» стрілецькі підрозділи:

 • сумлінно ставляться до виконання службових обов'язків
 • дотримуються вимог законодавства України
 • діють згідно з нормативними актами з питань забезпечення збереження матеріальних цінностей і майна залізничних підприємств, охорони об'єктів
 • здійснюють контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки

Якісні охоронні послуги напряму залежать від «людського» фактору. Працівники воєнізованої охорони при прийнятті на роботу й у процесі роботи проходять багаторівневу перевірку що включає: співбесіди, запити в органи МВС, проведення інструктажів, що дозволяє сформувати колектив зі справжніх професіоналів.

Служба воєнізованої охорони надає послуги, пов'язані з охороною державної та іншої власності, а саме: ОХОРОНА Й СУПРОВОДЖЕННЯ ВАНТАЖІВ на шляху прямування та у парках станцій у межах України.

У даний час питання схоронності вантажів, які перевозяться по залізниці, придбало найбільш актуальне значення. Причиною тому є розкрадання вантажів, по всьому шляху прямування. У цей час охорона вантажів залізничного транспорту може здійснюватися винятково воєнізованою охороною української залізниці. Це передбачено рядом нормативно правових документів України: Законом «Про залізничний транспорт», Законом «Про транспорт», Положенням про відомчу воєнізовану охорону української залізниці й т.д. Перелік вантажів, які підлягають спеціальній охороні й супроводу, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Служба воєнізованої охорони Одеської залізниці здійснює даний вид діяльності на підставі Ліцензії №147 від 02.03.2015р. Послуги пропонуються без обмеження за ознаками форм власності та видам діяльності. Взаємовідносини оформлюються угодами, які при укладанні узгоджуються з юридичною й фінансово - економічною службами Одеської залізниці.
Розрахунок вартості послуг:

 • згідно тарифів на охорону й супровід вантажів відповідно до п.31 "Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України", затвердженого наказом Міністерства транспорту й зв'язку України від 26.03.09 № 317 і застосуванням діючих коефіцієнтів.Адреси:
1. Служба воєнізованої охорони Одеської залізниці (НО)

65005 м. Одеса, вул. Заньковецької 7/5,

тел.: (048) 727-26-48, факс: (048) 727-26-49


2. Виробничий підрозділ Одеський загін воєнізованої охорони (НОР-1)

65085, м. Одеса, другий Моторний провулок 22/7,

тел/факс: (048) 727-96-39.


3. Виробничий підрозділ Знам’янський загін воєнізованої охорони (НОР-3)

27400, обл. Кіровоградська, м. Знам’янка, вул. Станційна 29,

тел/факс: (05233)6-22-68, 6-30-17


4. Виробничий підрозділ Херсонський загін воєнізованої охорони (НОР-4)

73034, м. Херсон, вул. 200 років Херсону 5

тел.: (0552) 48-25-36, 48-25-21


(станом на 03.2017р.)