Характеристика служби перевезень регіональної філії «Одеська залізниця»

Служба перевезень найстаріша на залізниці.

У різні роки структура і назва служби змінювалися, нинішні структура та назва служби встановлені відповідно до наказу від 25.12.2015 № 041-Н/од.

До складу служби перевезень входять 5 відділів: оперативно-розпорядчий відділ, технічний відділ, відділ планування перевезень та організації вантажної роботи, відділ спеціальних перевезень, відділ технології перевезень. Диспетчерський апарат оперативно-розпорядчого відділу служби керує експлуатаційною роботою на залізниці.

Основне завдання служби – керівництво і організація експлуатаційної роботи.

З цією метою апарат служби організовує і контролює роботу 21 диспетчерської ділянки й 270 станцій, здійснює модернізацію господарства перевезень, керує роботою по дотриманню вимог ПТЕ та інших керівних документів з безпеки руху на станціях.

За останні роки апаратом служби проведена робота по розділенню напрямків, орієнтованих на переважний пропуск пасажирських поїздів і переважний пропуск вантажних.

Для збільшення пропускних спроможностей ліній будувалися другі головні колії, здійснювалася електрифікація окремих ділянок і устаткування їх автоблокуванням, модернізація існуючих пристроїв СЦБ та зв'язку.

Службою перевезень спільно з Головним інформаційно-обчислювальним центром проводиться впровадження прогресивних методів управління перевезеннями на базі використання інформаційних технологій та технічних засобів. В господарстві перевезень встановлюються, експлуатуються та удосконалюються спеціальні автоматизовані системи, що дозволяє удосконалити організаційну структуру управління та технологію процесу перевезень.

Перспективним напрямком розвитку господарства є введення автоматизованих робочих місць чергового по станції. З введенням в експлуатацію АРМів покращала ситуація по прийому, відображенню і заощадженню інформації (непоїзний стан) на станціях, ідентифікації рухомого складу, сповіщенню людей, що працюють на коліях.

З 2015 року ведеться опитна експлуатація програмного забезпечення, яке дозволяє отримувати від приладів системи супутниковій навігації, що встановлені на локомотивах, інформацію щодо відправлення, прибуття та прослідування поїздів на станціях. В автоматичному режимі фіксується час на кожному з роздільних пунктів дільниць. Диспетчерський апарат господарства перевезень отримує оперативні та достовірні дані про час знаходження поїзда на всіх роздільних пунктах.

У перспективі будуть продовжені роботи по збільшенню потужностей пропуску поїздів, збільшенню пропускної і переробляючої спроможності залізниці, скороченню експлуатаційних витрат залізниці, підвищенню продуктивності і поліпшенню умов праці, економії паливно-енергетичних ресурсів, формуванню довгосоставних й великовагових поїздів, прискоренню вагонообігу, збільшенню статнавантаження вагону, підвищенню безпеки руху поїздів.