Відділ з якості продукції

Скорочене найменування відділу - НЯ

Адреса: 65005, м. Одеса, вул. Заньковецької - 2а, 4 поверх

тел.: (048) 727-65-94, факс: (048) 727-69-70

e-mail:


Найменування посади Прізвище, ім’я, по-батькові Контактний телефон
1. Начальник відділу Карпан Володимир Анатолійович (048) 727-65-94; (8-65-94)
2. Провідний інженер Молошнюк Юрій Володимирович (048) 727-69-70; (8-69-70)
3. Інженер 1 категорії Цісар Світлана Олександрівна (048) 727-65-91; (8-65-91)
4. Інженер 2 категорії Боровикова Ольга Сергіївна (048) 727-65-90; (8-65-90)
5. Інженер 1 категорії Д’як Наталя Анатоліївна (048) 727-27-75; (8-27-75)
6. Інженер 2 категорії Дондиш Тетяна Володимирівна (048) 727-65-93; (8-65-93)

Відділ з якості продукції (далі - Відділ) є функціональним підрозділом регіональної філії «Одеська залізниця» (далі – Філія) акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство) і підпорядкований у своїй діяльності безпосередньо головному інженеру Філії та оперативно Департаменту менеджменту якості продукції та послуг Товариства.

Відділ створений з метою координації робіт з питань проведення організаційних заходів та здійснення постійного контролю щодо дотримання порядку встановлення якісних вимог до продукції при проведенні процедури закупівлі та впровадження у структурних та виробничих підрозділах (далі – Підрозділах) Філії системи вхідного контролю якості продукції. Роботи, які виконує Відділ, належать до основних видів робіт залізничного транспорту, що забезпечують його стійке функціонування, а Відділ як підрозділ Філії – до основних структурних підрозділів, що пов’язані з ремонтом та експлуатацією залізничного транспорту.

Діяльність Відділу регламентується «Положенням про функціональний підрозділ Відділ з якості продукції регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», яке затверджено наказом Філії від 24.12.2019 № 618-Н/од.


У своїй діяльності Відділ керується:

1. Стандартами Товариства СТП-10-001:2016 «Якість і безпека продукції. Вхідний контроль. Основні положення», СТП-10-002:2016 «Якість і безпека продукції. Вхідний контроль. Правила проведення вхідного контролю», затвердженими наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 10.05.2017 № 297 та СТП 10-003:2017 «Якість і безпека продукції. Вхідний контроль. Порядок формування єдиного галузевого переліку продукції, яка підлягає інструментальному вхідному контролю», затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 07.11.2018 № 685;

2. Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII;

3. «Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо – технічного призначення та товарів народного споживання за якістю», затвердженою постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 № П-7;

4. Наказами та методичними документами Міністерства інфраструктури України, Філії та Товариства.


Основними завданнями Відділу є:

1. Організація функціонування системи вхідного контролю у галузі залізничного транспорту, загальне керівництво і координація діяльності з питань вхідного контролю у Філії;

2. Реалізація єдиних підходів до впровадження контролю якості продукції (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, технічних засобів, рухомого складу та обладнання), робіт та послуг, що використовуються для потреб залізничного транспорту і безпосередньо впливають на безпеку руху, якості ремонту і поточного утримання рухомого складу та об’єктів (елементів) інфраструктури залізничного транспорту;

3. Проведення організаційних заходів та здійснення постійного контролю щодо дотримання порядку встановлення вимог до продукції відносно якісних характеристик при проведенні процедури закупівлі та впровадження у Підрозділах Філії системи контролю якості продукції згідно з наказами Товариства та Філії;

4. Проведення перевірок у Підрозділах Філії та Товариства, за дорученням Товариства та керівництва Філії, якості нової техніки, ремонту рухомого складу в гарантійний термін експлуатації, контролю якості новозбудованого рухомого складу та спеціальної колійної техніки, їх окремих вузлів, агрегатів, обладнання і систем, а також з питань організації та функціонування системи вхідного контролю якості продукції.