Відділ з якості продукції

Телеграфний шифр відділу - НВЯ

Адреса: 65005, м. Одеса, вул. Заньковецька - 2а, 4 поверх

тел.:(048) 727-65-94, ф.727-69-70


Найменування посади Прізвище, ім’я, по-батькові Контактний телефон Електронна адреса Підпорядковані служби
1. Начальник відділу з якості продукції 8-65-94 О_НВЯ Начальник
НА
2. Заступник начальника відділу з якості продукції Молошнюк Юрій Володимирович 8-69-70 О_НВЯ Вед_инженер
П,Т
3. Інженер 1 категорії відділу з якості продукції Цісар Світлана Олександрівна 8-65-91 О_НВЯ4
ПК
4. Інженер 2 категорії відділу з якості продукції Боровикова Ольга Сергіївна 8-65-90 О_НВЯ Инж_1категории
В,НРП,НХ
5. Інженер 2 категорії відділу з якості продукції Д’як Наталя Анатоліївна 8-27-75 О_НВЯ3
Ш,Е
6. Інженер відділу з якості продукції Кошелєва Дар’я Сергіївна 8-65-93 О_НВЯ2
М,НО,П,БМЕС

Згідно наказу директора філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 15.05.2017 №145-Н/од введено в дію Положення про функціональний підрозділ «Відділ з якості продукції» регіональної філії «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».


В своїй діяльності НВЯ керується:

1. Наказом від 10.05.2017 №297 Ц4 «Про введення в дію стандартів ПАТ «Укрзалізниця», стандартами ПАТ «Укрзалізниця»:

- СТП 10-001:2016 «Якість і безпека продукції. Вхідний контроль. Основні положення»;

- СТП 10-002:2016 «Якість і безпека продукції. Вхідний контроль. Правила проведення вхідного контролю»;

2. Наказом від 21.06.2017 №178-Н/од Про внесення змін до «Інструкції про організацію та порядок проведення вхідного контролю якості продукції у виробничих підрозділах філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;

3. Наказом від 01.02.2016 №044 «Про затвердження Переліку продукції, при виробництві якої повинен здійснюватися інспекторський контроль»;

4. Інструкцією П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»;

5. Інструкцією П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»;

6. ГОСТом 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения»;

7. Розпорядженнями керівництва ПАТ «Укрзалізниця» та керівництва регіональної філії.


Основними завданнями відділу є:

1. Організація функціонування системи вхідного контролю у галузі залізничного транспорту, загальне керівництво і координацію діяльності з питань вхідного контролю у Філії.

2. Реалізація єдиних підходів до впровадження контролю якості товарів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, технічних засобів, рухомого складу та обладнання), робіт та послуг (далі - продукція), що використовується для потреб залізничного транспорту і безпосередньо впливає на безпеку руху,якість ремонту і поточного утримання рухомого складу та об’єктів (елементів) інфраструктури залізничного транспорту.

3. Проведення організаційних заходів та здійснення постійного контролю щодо дотримання порядку встановлення вимог до продукції відносно якісних характеристик при проведенні процедури закупівлі та впровадження у Філії та в її структурних підрозділах системи контролю якості продукції згідно з наказами Товариства та Філії.

4. Проведення перевірок у виробничих підрозділах Філії, Товариства та підприємствах залізничного транспорту за дорученням Товариства та керівництва Філії, нової техніки, ремонту рухомого складу в гарантійний термін експлуатації, контроль якості новозбудованого рухомого складу та спеціальної колійної техніки, їх окремих вузлів, агрегатів, обладнання і систем, а також з питань організації та функціонування системи вхідного контролю з якості продукції у виробничих підрозділах.