Служба з управління майновими і земельними ресурсами

Адреса: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 17/а


Повне найменування структурного підрозділу Прізвище, ім’я, по-батькові керівника Контактний телефон
1 Начальник служби з управління майновими і земельними ресурсами Петрук Тетяна Романівна (048) 727-49-74
(048) 727-49-71
Приймальня
(048) 727-32-09
2 Заступник начальника служби з управління майновими і земельними ресурсами Тіхонов Роман Іванович (048) 727-17-02
Відділ земельних ресурсів
3 Начальник відділу Лозова Олена Олександрівна (048) 727-17-15
Сектор ефективності використання майна та реформування підприємств торгівлі
4 Начальник сектору Сігнаєвська Ніна Анатоіївна (048) 727-17-14
Сектор орендних відносин
5 Начальник сектору Бессмертна Тетяна Валеріївна (048) 727-17-08
Відділ майнових ресурсів
6 Начальник відділу Назаренко Тетяна Василівна (048) 727-17-11
Відділ реклами і маркетингу допоміжних послуг
7 Начальник відділу Єрьоміна Вікторія Вікторівна (048) 727-14-56
Сектори майнових та земельних ресурсів дирекцій залізничних перевезень:
8 Сектор майнових та земельних ресурсів Одеської дирекції залізничних перевезень Бойчук Олена Сергіївна (048) 727-32-34
9 Сектор майнових та земельних ресурсів Шевченківської дирекції залізничних перевезень Лозовський Олександр Сергіїович 98-200-43-30
10 Сектор майнових та земельних ресурсів Знам'янської дирекції залізничних перевезень Іванова Олена Вікторівна 98-300-33-31
11 Сектор майнових та земельних ресурсів Херсонської дирекції залізничних перевезень Ільченко Олена Іванівна 98-400-34-92

Служба з управління майновими і земельними ресурсами створена відповідно до наказу 25.03.2008 № 92/Н.

Служба створена з метою оптимізації структури управління, підвищення ефективності використання майнових та земельних ресурсів, створення єдиної системи розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, використанням, володінням і розпорядженням майновими об’єктами та їх обліком на залізниці на виконання наказу Укрзалізниці від 25.02.2008 №093-Ц.


Основними завданнями служби є:

 • Підвищення ефективності використання майна і земельних ділянок, оптимізація використання майнових об’єктів різного призначення.
 • Організація функціонування ефективної системи обліку і управління майновими та земельними ресурсами.
 • Проведення роботи та взаємодія з органами державного управління та місцевого самоврядування з питань покладених на службу.
 • Здійснення аналізу поточних змін у діючому законодавстві України, які відносяться до розпорядження майновими та земельними ресурсами.
 • Керуючись законодавчими нормами та рішеннями ПАТ «Укрзалізниця», запроваджує методологічні засади управління об’єктами державної власності та розпорядження майном філії з питань списання, продажу, приватизації та безоплатної передачі майна, вилучення земельних ділянок із земель залізничного транспорту.
 • Формування переліків майнових об’єктів по яким можуть бути прийняті управлінські рішення, у тому числі передача в оренду.
 • Розроблення заходів та впровадження інновацій в сфері контролю за раціональним та ефективним використанням майнових ресурсів філії.
 • Проведення досліджень та моніторинг ринку нерухомості з метою прийняття ефективних рішень з розпорядження майном.
 • Опрацювання питань щодо доцільності набуття залізницею права користування або оренди земельних ділянок, що знаходяться під об’єктами нерухомого майна філії.
 • Опрацювання та погодження проектів рішень щодо відчуження, списання, безоплатної передачі майна, вилучення земельних ділянок із земель залізничного транспорту.
 • Опрацювання питання щодо доцільності передачі майна підрозділів філії в оренду, надання відповідних висновків.
 • Опрацювання питань доцільності передачі в користування стороннім особам земельних ділянок філії.
 • Опрацювання питань доцільності обмеженого користування земельними ділянками, що належать стороннім юридичним та фізичним особам.
 • Розгляд технічної документації із землеустрою та надання висновків.
 • Організація роботи по узгодженню суміжного користування земельними ділянкам за заявами юридичних та фізичних осіб.
 • Контроль дотримання чинного законодавства безпосередньо на об’єктах залізниці, розгляд звернень та скарг юридичних та фізичних осіб, участь у вирішенні майнових і земельних спорів, співпраця з органами влади з цих питань.
 • Здійснення контролю за нарахуванням і внесенням платежів за користування земельними ділянками та надходженням платежів за передане в оренду майно філії.
 • Координація проведення робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна залізниці, оформлення прав власності на нього.
 • Організація та проведення робіт з рекламно-інформаційної діяльності філії.
 • Контроль виконання умов договорів оренди, рекламно-інформаційної діяльності, користування земельними ділянками філії та здійснення обліку грошових надходжень від них.
 • Розгляд інвестиційних проектів, проведення аналізу ризиків, надання висновків по ним.
 • Прийняття участі в розгляді та реалізації проектів розвитку інфраструктури залізничного транспорту.

(станом на 04.2017р.)