Служба енергоменеджменту

Адреса: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 23

e-mail:


Повне найменування структурного підрозділу Прізвище, ім’я, по-батькові керівника Контактний телефон
Керівництво служби енергоменеджменту
1 Начальник служби Голосінський Олександр Іванович (048) 727-11-00
Приймальня
(048) 727-11-11
2 Заступник начальника служби Шарапієв Євген Сайдамирович (048) 727-11-01
Структура служби енергоменеджменту
1 Відділ прогнозу споживання та нормування ПЕР Начальник відділу
Шварц Діана Акимівна
Тел. (048) 727-11-02
Факс (048) 727-11-08
2 Відділ впровадження проектів та нормативного забезпечення Начальник відділу
Мушта Михайло Вікторович
Тел. (048) 727-11-12
Факс (048) 727-11-13
3 Відділ контролю та енергоаудиту Начальник відділу
Ворожейкін Олександр Михайлович
Тел. (048) 727-11-15
Факс (048) 727-11-23
4 Відділ моніторингу роботи рухомого складу Начальник відділу
Желяскова Світлана Миколаївна
Тел. (048) 727-11-25
Факс (048) 727-11-27

Служба енергоменеджменту створена на залізниці відповідно до наказу від 25.05.2015 №134Н та має статус функціонального структурного підрозділу.

Служба створена з метою ефективного управління в питаннях збереження, раціонального використання енергоресурсів та контролю за їх витратами, проведення енергетичних аудитів серед структурних підрозділів, розробки пропозицій щодо впровадження інноваційних проектів та енергозберігаючих технологій на залізниці.


Завдання та функції служби

Головними завданнями та функціями служби є досягнення оптимального та ефективного використання енергоресурсів, підвищення продуктивності роботи залізниці шляхом проведення дієвого аналізу та використання всіх організаційних, економічних та технічних можливостей залізниці.

Служба енергоменеджменту є координатором на кожному рівні управління організаційної структури залізниці в реалізації завдань енергозбереження та ефективного використання енергоносіїв.


Напрямки роботи відділів служби

1. Відділ прогнозу споживання та нормування ПЕР:

 • узагальнення результатів використання ПЕР в цілому по залізниці;
 • розрахунки потреби ПЕР по залізниці;
 • аналіз використання ПЕР по всіх напрямках споживання;
 • складання та аналіз статистичних звітів з паливовикористання;
 • розрахунок нормативу незменшувального запасу котельно-пічного палива по залізниці.

2. Відділ впровадження проектів і нормативного забезпечення:

 • розробка Програм енергозбереження та інших організаційно-технічних заходів, спрямованих на скорочення споживання ПЕР та узагальнення звітів щодо їх впровадження;
 • визначення економічної доцільності та проведення розрахунків техніко-економічних проектів заходів з енергозбереження, що впроваджуються структурними підрозділами залізниці;
 • надання структурним підрозділам залізниці методичної та організаційної допомоги з питань енергозбереження.

3. Відділ моніторингу роботи рухомого складу:

 • оптимізація роботи автотранспортної та спеціальної техніки;
 • он-лайн моніторинг витрат палива, дислокації та використання тягового рухомого складу, самохідної, спеціальної техніки та автотранспорту;
 • перевірка лінійних норм витрат палива та мастил на автотракторну та спеціальну техніку.

4. Відділ контролю та енергетичного аудиту:

 • контроль за нормуванням та дотриманням встановлених норм використання котельно-пічного палива на потреби опалення будівель та споруд, гарячого водоспоживання;
 • контроль нормування, дотримання встановлених норм та лімітів споживання електроенергії на експлуатаційно-виробничі та комунальні потреби;
 • контроль нормування та використання ПЕР на тягу поїздів, спеціальну техніку та автотранспорт;
 • контроль роботи баз палива (комор структурних підрозділів) з питань організації збереження паливно-мастильних матеріалів та достовірності звітної документації;
 • проведення енергетичних та тепловізійних обстежень.

(станом на 03.2017р.)