Виробничий підрозділ «Одеське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця»


Адреса: 65018, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 23Начальник виробничого підрозділу

ГОРДІЄНКО ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ


телефон: (048) 727-08-00

приймальня: (048) 727-08-08

факс: (048) 727-08-09

e-mail: ivcsekr@odz.gov.ua


Заступник начальника виробничого підрозділу -
Рубан Галина Валентинівна
телефон: (048) 727-08-01

Заступник начальника виробничого підрозділу -
Кирикович Олена Володимирівна
телефон: (048) 727-08-02

Головний інженер виробничого підрозділу -
Житник Сергій Анатолійович
телефон: (048) 727-08-04Виробничий підрозділ «Одеське відділення» входить до складу філії «Головний Інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» (далі-відділення) згідно з наказом Укрзалізниці від 31.03.2016 № 232.

Метою діяльності відділення є інформаційне забезпечення експлуатаційної роботи залізничного транспорту України, розробка і реалізація заходів з підвищення ефективності дії автоматизованих систем управління залізничним транспортом, обробка оперативної, статистичної, фінансової інформації, досягнення найбільшої ефективності використання інфраструктури, виробнича та комерційна діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

Виконує роботи по прийманню, обробці, зберіганню, захисту та видачі користувачам АТ «Укрзалізниця», керівництву, дирекціям залізничних перевезень і структурним підрозділам регіональної філії «Одеська залізниця» усіх видів інформації, пов'язаної з:

  • автоматизованим контролем і керуванням виробничою діяльністю;
  • автоматизованим контролем і керуванням економікою, фінансами та ресурсами;
  • автоматизованим статистичним обліком і аналізом господарської діяльності залізниці.

Веде взаємний обмін даними (інформацією) з філією «Головний Інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) та її виробничими підрозділами.

До складу відділення входять 4 регіональні обчислювальні центри:

РОЦ-1 – Подільський, РОЦ-2 – Шевченківський, РОЦ-3 – Знам’янський, РОЦ-4 – Херсонський відділ.

На регіональній філії «Одеська залізниця», при участі відділення, в останні роки введено в дію та з успіхом експлуатуються такі системи, як:

  • автоматизована система керування вантажними перевезеннями (АСУ ВП УЗ);
  • автоматизована система керування пасажирськими перевезеннями (АСУ ПП), через яку централізовано ведеться продаж проїзних документів;
  • система бухгалтерського обліку «ФОБОС»;
  • системи електронного документообігу та керування ресурсами;
  • інші автоматизовані системи управління на залізничному транспорті.

Для організації інформаційного обміну впроваджено систему цифрової мережі зв'язку на основі ВОЛС, а також використовується супутниковий та бездротовий зв'язок.

Відділення забезпечує високий рівень інформатизації регіональної філії залізниці, який відповідає головним стратегічним завданням реформування і розвитку залізничного транспорту України та вимогам загальної програми інформатизації галузі.