Фінансово-економічна служба

Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19


Начальник служби


Тел.: (048) 727-47-08

приймальня (048) 727-41-88
1. Історія фондоутворювача

У 1936 році після відтворення Одеської залізниці до складу управління залізниці увійшли: плановий відділ, фінансовий відділ і головна бухгалтерія залізниці.

З 01.10.1958 року фінансовий відділ і головна бухгалтерія були об’єднані у фінансову службу. У 1987 році після затвердження нової структури управління залізниці до її складу увійшли економічна служба і служба бухгалтерського обліку та фінансів.

У 1992 році ці дві служби були об’єднані у фінансово-економічну службу залізниці.
2. Завдання і функції установи

Основним завданням фінансово-економічної служби є забезпечення та проведення єдиної фінансової, економічної, податкової політики, направленої на реалізацію планових завдань залізниці, її економічний і соціальний розвиток, здійснення систематичного контролю і координації діяльності у цій сфері інших служб та структурних підрозділів залізниці, ведення обліку господарських операцій та складання зведеної фінансової звітності.

Фінансово-економічна служба здійснює свою діяльність згідно з законами України, указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Національного банку України, Державної фіскальної служби України, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, наказами і розпорядженнями Міністерства інфраструктури України, наказами Укрзалізниці, начальника залізниці та іншими нормативно-правовими актами.
3. Склад (структура):

До складу служби входять 11 відділів:

 • відділ фінансового плану та аналізу;
 • відділ зведеної фінансової звітності та супроводження аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності;
 • відділ розрахункових операцій;
 • відділ обліку доходних надходжень від вантажних перевезень;
 • відділ зведеного обліку доходних надходжень;
 • планово-економічний відділ;
 • відділ банківського обслуговування;
 • відділ кредитних операцій і фінансових інструментів;
 • відділ контролю за договірною роботою та аналізу дебіторської заборгованості та зобов’язань;
 • відділ методології бухгалтерського обліку та супроводження автоматизованої системи з бухгалтерського обліку;
 • відділ податкової зведеної звітності та методології податкового обліку.

(станом на 03.2017р.)