Характеристика Дорожнього експертно-технічного центру

Дорожній експертно-технічний центр Одеської залізниці організований відповідно до наказу начальника Одеської залізниці №383/Н від 13 жовтня 2000 року. Дорожній експертно-технічний центр є безбалансовим, самостійним структурним підрозділом Одеської залізниці підпорядковується безпосередньо головному інженеру залізниці.

Дорожній експертно-технічний центр має право проводити слідуючи випробування: неруйнівний контроль (візуально-оптичний, ультразвуковий, радіографічний, магнітопорошковий); руйнівний контроль (механічні випробування, вимірювання твердості); технічне опосвідчення (згідно чинних ДНАОП); технічне діагностування посудин, що працюють під тиском; трубопровід пари та гарячої води; парових та водогрійних котлів; вантажопідіймальних кранів (крім портальних); технологічних трубопроводів (крім технічного діагностування та опосвідчення); посуди під налив (крім технічного діагностування та опосвідчення); проведення опосвідчення та експертизи електроустановок Одеської залізниці, які вичерпали свій ресурс; проведення атестації зварників на допуск до виконання робіт в підрозділах Одеської залізниці.


Структура Дорожнього експертно-технічного центру:

  • відділ атестації зварників;
  • відділ технічної діагностики;
  • відділ контролю;
  • відділ з експертизи електроустановок;
  • відділ теплотехнічного обладнання;
  • планово-звітний сектор.

Центр оснащений діагностичним обладнанням та обладнанням для атестації зварників.